מזכירות החוג

 

עוזרת מינהלית בחוג -  גב' מירי דביר

מזכירת סטודנטים  -  גב' שרית יובל

 

מזכירות החוג:
בניין גילמן, חדר 363
טל': 03-6409492
פקס': 03-6407630

אתר הבית של החוג באינטרנט:
http://humanities.tau.ac.il/philosophy/

קבלת קהל:
בימים א', ד', ה', בשעות 10:00- 13:00; יום ב' 14:30-10:00

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח