הענקת תואר שני "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה"

 

התואר "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" יוענק לתלמידים שעמדו בקריטריון ההצטיינות הן בציון עבודת הגמר והן בציון הסופי, בכל אחד משני מרכיבים אלה בנפרד.

התואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יוענק לתלמידים אשר סיימו את לימודיהם בציון סופי שבין 90  ל- 94.

התואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יתרה יוענק לתלמידים אשר סיימו את לימודיהם בציון סופי 95 ומעלה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח