פירוט הקורסים

קורסי התכנית למחקר תרבות הילד והנוער

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תכנית מחקר תרבות הילד והנוער

לימודי ליבה חובה לכולם

סמסטר א'

השיבוץ בין הקבוצות להלן יקבע ע"י היועצת במעמד הייעוצים

0602612102 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן260
0602612101 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן497
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמןא362
**חובה לכל תלמידי שנה א', לא לשקלול

סמסטר ב'

השיבוץ בין הקבוצות להלן יקבע ע"י היועצת במעמד הייעוצים

0602612103 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן455
0602600801 - תרבות הילד והנוער: מקורות ומחקרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמןא361
0602600802 - תרבות הילד והנוער: מקורות ומחקרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362

לימודי ליבה למסלול המחקרי

השיבוץ בין הקבוצות להלן יקבע ע"י היועצת, במעמד הייעוצים

סמסטר א'

0602612102 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן260
0602612101 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן497
0602601401 - שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן306
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמןא362
**חובה לכל תלמידי שנה א', לא לשקלול

סמסטר ב'

0602612103 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן455
0602600801 - תרבות הילד והנוער: מקורות ומחקרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמןא361
0602600802 - תרבות הילד והנוער: מקורות ומחקרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362
0602611401 - מהו ילד בפסיכואנליזה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חגית אלדמעסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן455
0602611201 - פרוייקט מחקר ועבודת תזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד102

קורסי בחירה

סמסטר א'

0602610801 - עולם הולך ומשתנה: תפיסות הילדות והחינוך בעולם היהודי באירופה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן497
0602611501 - נוער ואתוס הנעורים בעולם הקלאסי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד210
0602601601 - ספרות הילדים העברית: מבוא (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורד'08:00–12:00גילמן262
0602614301 - לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן262
**לא ירשמו לקורס תלמידים שלמדו בתשע"ד 'נעורים דיגיטלים'
0602601101 - טלויזיה וילדים-צפייה, צופים, צפיות - מבוא (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן306
0602611801 - נעורים בחברה היהודית והנוצרית באירופה הקדם מודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317
0602601401 - שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן306
0602613501 - זכרונות ילדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00ווב401
0602601301 - לקרוא תמונה: איור בספרות ילדים (תאריך בחינה)
גב' אורנה גרנותסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג205
0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203

סמסטר ב'

0602620301 - סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר ב'סדנהג'08:00–10:00גילמןא361
0602620302 - סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים - התנסות מעשית (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
0602611901 - קהל של נערות: תפקיד המדיה והתרבות הפופולרית בהבניית זהות של (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'סמינרג'08:00–10:00גילמן455
0602614801 - אלה הקטנים יהיו גדולים ויהיו עברים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן455
0602612701 - מה קרה לכיפה אדומה בדרך למאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן497
0602615401 - השכלה לילד - ראשיתה של ספרות הילדים היהודית באירופה (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורד'08:00–12:00גילמן449
0602612301 - ילדות בתקופה הרומנטית והוויקטוריאנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גליה בנזימןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00גילמן497
0602615501 - הומוגניות או הטרוגניות: ספרות הילדים הישראלית בין כור היתוך (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן497
0602615601 - משפחה וילדים בחברה הערבית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד212
0602615701 - עובדים היינו: התמורות בעבודת ילדים מהמהפכה התעשייתית עד ימינ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פפרמן טליהסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00ווב105
0602613901 - החינוך לטבע בתרבות הילד (תאריך בחינה)
ד"ר בשמת אבן-זהרסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן261
0602615801 - בין עבר לעתיד: הרומן ההיסטורי לילדים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362
0602615901 - "הילד הלז אני הוא ולא אחר": ילדים, ילדות ועיצוב העצמי בסיפור (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן497

שיעורי השלמה - סמסטר א'

0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורד'14:00–18:00גילמן326
0602601601 - ספרות הילדים העברית: מבוא (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורד'08:00–12:00גילמן262
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0625625001 - ויקטור הוגו 1: סופר, הוגה דעות וסמל לאומי (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0677123801 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1939-1918 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן282

שיעורי השלמה - סמסטר ב'

0602613901 - החינוך לטבע בתרבות הילד (תאריך בחינה)
ד"ר בשמת אבן-זהרסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן261
0602615401 - השכלה לילד - ראשיתה של ספרות הילדים היהודית באירופה (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורד'08:00–12:00גילמן449
0621118501 - היסטוריה אינטלקטואלית של אירופה 1900-1500 (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0693100301 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר הדס ירוןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן281
0625625101 - ויקטור הוגו 2 :סופר, הוגה דעות וסמל לאומי (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00ווב001
** חובה לקחת גם את קורס1 סמ' א'
0677111901 - ישראל בעשור השני (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח