תנאי הקבלה

 לתכנית יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר הראשון בציון 80 לפחות ולמדו בהצלחה את לימודי ההשלמה. היקף לימודי ההשלמה ייקבע לפי ההכשרה שקיבלו הנרשמים בלימודי התואר הראשון, והתלמידים יידרשו לעמוד בהם בציון 80 לפחות. במקרים חריגים ביותר תישקל קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף. מועמדים אלה יתבקשו לכתוב מכתב מנומק ולהציג את נימוקיהם בראיון אישי.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח