הרכב ציון הגמר

במסלול המחקרי (עם תזה)

קורסים

30%

עבודה סמינריונית

20%

עבודת גמר

50%

במסלול העיוני (בלא תזה)

קורסים

40%

שתי עבודות סמינריוניות

40%

בחינת גמר

20%

במסלול העיוני עם התמחות מעשית (בלא תזה)

קורסים

40%

עבודה סמינריונית

20%

פרויקט גמר

20%

בחינת גמר

20%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח