מזכירות התכנית

‏איה ביטמן, מזכירת התכנית :‏ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מזכירות התכנית:
בנין גילמן, חדר 478
א'
טל': 03-6409995
 פקס': 03-6407247

קבלת קהל:
ימים ג' ו-ד'
בין השעות 14:00-10:00

אתר התכנית  באינטרנט:  http://humanities.tau.ac.il/child_culture/

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח