כללי

תכנית הלימודים לתואר השני במחקר התרבות מתקיימת במסגרת היחידה למחקר התרבות, שהיא גוף בבית הספר למדעי התרבות. מחקר התרבות עוסק באפשרויות העומדות לרשות בני האדם, כקבוצות וכיחידים, לנהל את חייהם. האפשריות לניהול החיים לא נולדו מן הטבע, אף כי המבנה הביולוגי של האדם אפשר לו לפתח את מגוון האפשרויות האלה בצורה טובה יותר מכל בעל חיים אחר. היכולת לאגור את האפשרויות כפתרונות למצבים נתונים, להעביר את מאגר הפתרונות בין הדורות, ולייצר אפשרויות למצבים חדשים (כולל יצירת המצבים החדשים האלה עצמם) – כל אלה אפשרו לאדם לקיים חיים כמעט בכל מקום על פני כל כדור הארץ, באקלימים השונים בתכלית זה מזה: מקרח ועד מדבר. הגיוון שנוצר בתרבות, דרכי התפשטותה והשתנותה, מעברי האפשרויות בין קבוצות שונות של בני אדם והמאבקים בין קבוצות על יצירת אפשרויות שונות או חדשות – כל אלה הן אחדות מהשאלות הבסיסיות במחקר התרבות. אספקטים של מחקר התרבות פותחו במגוון רחב של מקצועות שונים, מביולוגיה ועד אנתרופולוגיה, מהיסטוריה ועד כלכלה ופסיכולוגיה, מסוציולוגיה ועד בלשנות והבנת טקסטים. מחקר התרבות ביחידה למחקר התרבות מנסה ללמוד מההישגים בכל התחומים האלה ולשלב אותם לדיסציפלינה רבגונית אחת.

במסגרת הלימודים בתכנית אמורים התלמידים לרכוש לעצמם (1) הכרה של מבחר מסורות במחקר התרבות, כפי שהתפתחו בקהיליית המחקר הבין-לאומית ובישראל; (2) יכולת עריכת מחקר, כלומר יכולת לבחון בשיטתיות בעיה עקרונית בתיאוריה של התרבות באמצעות מקרה ספציפי .

מידע מפורט ונוסף על היחידה נמצא באתר האינטרנט של היחידה: http://www.tau.ac.il/tarbut

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח