פירוט הקורסים

קורסי לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

סמסטר א'

מסגרת 630

0633302001 - ארגז כלים למתרגם - חובה (תאריך בחינה)
גב' יעל סלע-שפירו סמסטר א'סדנהב'10:00–12:00גילמןא317
0633303601 - בעיות יסוד במלאכת התרגום לעברית - חובה (תאריך בחינה)
גב' תרזה בירון-פרידסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00דן-דוד209
0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
0633300201 - סדנה בתרגום ספרות ילדים - חובה (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן304
0699400201 - פגישות עם יוצרים מתרגמים ועורכים (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן281
0633301101 - משפה לשפה: פרגמטיקה ותרגום-חובה (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמןא319
0633302401 - תרגום עסקי ומשפטי (תאריך בחינה)
גברת קרן נייזר-כהןסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00גילמן304
0633302501 - פרקי יסוד בלשון העברית א' - חובה (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג209
0633300801 - תרגום לתקשורת ותרגום כתוביות לטלוויזיה (תאריך בחינה)
גב' רות דבלסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00רוזנברג102

סמסטר ב'

מסגרת 630

0680702701 - סדנה בתרגום פרוזה אנגלית (תאריך בחינה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00דן-דוד210
0633303501 - סדנה בעריכת תרגום (תאריך בחינה)
גב' תרזה בירון-פרידסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00גילמן497
0633300901 - תרגום מחזות (תאריך בחינה)
ד"ר מרים יחיל-ווקססמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00גילמן450
0680700201 - אבני דרך בתולדות התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
0680701201 - תרגום, מניפולציה, צנזורה ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00דן-דוד102
0633302701 - פרקי יסוד בלשון העברית ב' - חובה (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג205
0662207901 - שפות ללא גדרות (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן305
0633303201 - סדנה בתרגום פרוזה אנגלית -חובה (תאריך בחינה)
גב' יעל סלע-שפירו סמסטר ב'סדנהד'12:00–14:00גילמןא319
0633302101 - אתיקה ותרגום: גישות שונות בחקר התרגום (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן362
0633303901 - סדנה לתרגום טקסטים עיוניים (תאריך בחינה)
גב' תרזה בירון-פריד
גברת קרן נייזר-כהן
סמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אקירוב
** חובה להשתתף באחת מסדנאות תרגום פרוזה

תרגום ועריכה - ספרדית

0662322601 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'סדנהד'08:00–10:00גילמןא361
0662322701 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
**פתיחת הסדנה תלויה במספר הנרשמים
**אין קשר בין הסדנאות. ניתן להשתתף בכל אחת בנפרד.

השלמות - חובה

מסגרת 625

0690140301 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג104
0690140302 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג104
0690140303 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג104
0690140304 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104

השלמות - קורסי בחירה

מסגרת 625

סמסטר א'

0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00רוזנברג102
0690120301 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג103
0690340301 - לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב103
0699402401 - שפת השיר (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג106
0680700901 - המקרא ותרגומיו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן261
0699400301 - העברית הנורמטיבית בת -ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג106
**אקטואלי לתלמידי שנה שניה
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278

סמסטר ב'

0690140103 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102
0690223601 - עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
0690225101 - לשון המקרא וסגנונו** (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102
0699401001 - הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג106

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח