משך הלימודים

משך הלימודים הרצוי של תלמידים הזקוקים ללימודי השלמה לא יעלה על שלושה סמסטרים. תלמידים שאינם זקוקים לשיעורי השלמה ילמדו במשך שני סמסטרים. במקרים מסוימים יוכלו תלמידים להתחיל את לימודי התכנית במקביל ללימודי ההשלמה שהם חייבים בהם.

במקרים מיוחדים ניתן לפרוס את הלימודים על פני ארבעה סמסטרים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח