סיום הלימודים

התלמידים שיסיימו בהצלחה את לימודי התכנית יקבלו תעודה בתרגום ובעריכת תרגום. בתעודה לא יירשם  ציון סופי, אך תוצג רשימת הקורסים והציונים וההערכות שקיבלו בהם.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח