מבנה הלימודים

התכנית מורכבת מארבעה חלקים ומחטיבת השלמה:

1. שיעורים ותרגילים עיוניים
2. סדנאות תרגום
3. מיומנויות טכניות
4. פגישות עם מתרגמים ועורכים

רכיבי התכנית הם מודולאריים והיחס המדויק ביניהם ייקבע על פי הצרכים השונים של כל תלמיד. למשל, המערכת של תלמיד שסיים תואר ראשון הכולל הקבץ בתרגום ובחקר התרגום לא תהיה זהה לזו של תלמיד שסיים תואר ראשון בלשון עברית, בספרות או בהיסטוריה.

מטלות הקורסים: מבחן או הגשת עבודת רפראט (התלמידים לא יידרשו להגיש עבודות סמינריוניות).

מדי שנה בשנה תכריז התכנית על פרס לתלמיד מצטיין, וכן, תערך תחרות תרגום בשיתוף עם אחת מהוצאות הספרים הקיימות בשוק.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח