מוסדות בית-הספר והמזכירות

ראש בית הספר - ד"ר הדה בן-בסט

מזכירת בית הספר - גב' רויטל צפורי

ועדות בית הספר:

הוועדה היחידתית לתלמידי המחקר

ד"ר הדה בן בסט – יו"ר                   
פרופ' רות רונן
פרופ' ג'וליה הורבט
פרופ' מרגלית פינקלברג
ד"ר מחמוד כיאל
פרופ' מיכאל גלוזמן                                                 
פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט                              
                                            

ועדת הכספים והכנסים מנהלת את תקציב בית הספר ומטפלת בעזרה לענייני מחקר וכנסים.

ועדת המלגות מופקדת על מדיניות המלגות ועל הקצאתן.

פרטים על הוועדות והסברים על הגשת בקשות נמצאים באתר בית הספר:

http://humanities.tau.ac.il/culture-school/

 
מזכירות בית הספר: בניין גילמן, חדר 480, טל': 03-6409325,

פקס': 03-6407909

קבלת קהל: בימים א'-ד', בשעות 10:00 - 14:00


דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 אתר בית הספר באינטרנט:

http://humanities.tau.ac.il/culture-school/

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח