כללי

בית הספר להיסטוריה הוא מרכז לפעילות האקדמית בתחומי הלימוד ההיסטוריים באוניברסיטת תל-אביב ובית ספר מוביל למחקר בארץ ובעולם. במסגרת ביה"ס ‏מתנהלים הלימודים לתואר השלישי (ד"ר) בתחומי ההיסטוריה של אירופה והאמריקוֹת, ההיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, ההיסטוריה ‏והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, לימודים קלאסיים, ההיסטוריה של מזרח אסיה, לימודי שפה וספרות ערבית, ובאופן חלקי גם בתחומי הגיאוגרפיה ולימודי סביבת ‏האדם. ביה"ס מאגד בתוכו שישה חוגים ללימודים היסטוריים בתחומים אלה ואחד עשר מכונים ומרכזי מחקר. ביה"ס מציע ללומדים בו שילוב של מחקר מתקדם ועדכני במגוון של נושאים ומתודולוגיות בהדרכת היסטוריונים מובילים, מהטובים בארץ והעולם, ואפשרויות ללימודים במסלולים ייחודיים ואישיים. ביחד עם כל אלה תוכלו למצוא בביה"ס פתיחות ושותפות אינטלקטואלית של קהילת לומדים אמיתית.

פרטים נוספים וכן לוח אירועים המתעדכן באורח שוטף, ניתן למצוא באתר בית הספר:

http://www.tau.ac.il/humanities/history-school

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח