כללי

אודות בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג הוקם בשנת תשל"א. בית הספר משמש מסגרת גג של לימודי התואר השלישי ושל המחקר והפעילות האקדמית התחומית והבין-תחומית לחוגים, למכונים, לתכניות הלימוד ולקתדראות, שעניינם המרכזי הוא מחקר מדעי היהדות והוראתם. בית הספר מייחס חשיבות עליונה להעמקת הידע בתחומים שהוא מופקד עליהם בעולם המדעי כולו, בארץ ומחוצה לה. לשם כך מעודד בית הספר כתיבה ופרסום של מחקרים חדשים, מטפח תלמידים מצטיינים ומפתח יזמות הוראה, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. בית הספר מכיר גם בחשיבות התרבותית והחברתית של מדעי היהדות בחברה היהודית ברחבי העולם ובחברה הישראלית בארץ, והוא ער לאחריותו לפעול להפצה ולהעמקה של הידע במדעי היהדות גם מחוץ לתחומי האוניברסיטה ומעבר לעולם האקדמי. לפיכך פועל בית הספר במגמה להפגיש את הציבור הרחב עם הגישה המדעית למקצועות היהדות השונים ולעשותה לנחלת הכלל. 

פעילות בית הספר נעשית במסגרות של חוגים, של תכניות לימוד, של מכוני מחקר ושל קתדראות, תוך שיתוף עם גורמים אקדמיים באוניברסיטה, בארץ ובעולם, שעניינם טיפוח מחקר היהדות לענפיו השונים. כן פועלת בבית הספר שורה של ועדות המסדירות את פעולתו. 

לרשות בית הספר עומדות מלגות מחקר ומלגות לימודים לתלמידי בית הספר העוסקים בתחומים השונים של מדעי היהדות.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח