חוגי הלימוד בבית הספר

  • החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
  • החוג להיסטוריה של  עם ישראל
  • מגמת ספרות עברית וספרות כללית
  • החוג ללימודי התרבות העברית, ובכללו מגמות אלה:
   מגמת הלשון העברית (ובכללה לימודי תעודה בעריכה לשונית)
   מגמת בלשנות שמית
   מגמת מקרא
   מגמת פילוסופיה יהודית, ספרות חז"ל וקבלה
   המגמה הבין-תחומית
   (נוסף למגמות אלו מציע החוג גם תכנית לימודים בתלמוד לתואר ראשון ושני למבקשים תואר בתלמוד)
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח