תכניות הלימודים

 תכנית "אופקים" ללימודי היהדות כתרבות- תכנית מלגות לתלמידים מצטיינים בלימודי היהדות כתרבות, בראשותו של פרופ' רון מרגולין
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח