קורסי בית-הספר לפילוסופיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

בית-הספר לפילוסופיה

תכנית לתואר השני במדעי הדתות

לימודי השלמות

קורסי חובה

0697100201 - מבוא למדעי הדתות (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
ד"ר ורצברגר רחלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן317
0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות (תאריך בחינה)
גב' קלרה אונגרסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג205

קורסי השלמה מומלצים

0697100601 - מבוא למחשבה נוצרית (תאריך בחינה)
ד"ר מאייר ברברהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן277
0697100701 - מבוא לדתות העולם (תאריך בחינה)
ד"ר מאייר ברברהסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
**קורסי השלמה נוספים ניתן למצוא בהקבץ לימודי דתות
**במסגרת ההקבצים הבין-תחומיים בתכנית הרב-תחומית
** הקבצים בין -תחומיים : הקבץ לימודי דתות

http://humanities.tau.ac.il/yedion/14-15/groups/general/inte

**/general/inter-groups/yedion722/78-general-courses/547-cre

לימודי התואר השני

סמינריון חובה לתואר שני

0697408901 - סמינר מתודולוגי - מאגיה, מיסטיקה ודת במדעי הדתות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208

סמינריוני בחירה לתואר שני של מורי התכנית

0697407801 - פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוריה שביטסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00רוזנברג211
0697408601 - אתיקה ורוע בהגות יהודית ונוצרית עכשווית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מאייר ברברהסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00ווב501
0697406001 - חומר ורוח-משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית רותםסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג211
0697408701 - דת, חילון ורוחניות עכשווית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פרסיקו תומרסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317
0697408501 - הלכה, חוק ומשפט בהגות נוצרית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מאייר ברברהסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00ווב301
0697408401 - מושג האחרות בהגות יהודית ונוצרית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מאייר ברברהסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00ווב301
0697408301 - החוויה המיסטית בחסידות: קריאה בספר החסידי 'פרי הארץ' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג208
0697408201 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוריה שביטסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00דן-דוד212

סמינרים לתואר שני-מחוגים אחרים

דת היחיד והחברה

0621651801 - חיי משפחה 1600-1400 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן449
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן449
0621703101 - מדע, ידע והמדינה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00דן-דוד101
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00דן-דוד101
0672322101 - קריאה בהיסטוריונים רומיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן362
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן450
0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203
0677409701 - יהודים וערים: בין היסטוריה עירונית ובין היסטוריה קהילתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0677409501 - דת, לאומיות ואוניברסליזם ביהדות המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00קרטר203
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00קרטר203
0677409201 - "אהוב את הרובה, שנא את המלחמה"-הויכוח על הפעלת הכוח ביישוב (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00קרטר203
0677403601 - העיירה היהודית - היסטוריה, זיכרון ודימוי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203
0631416001 - דת ופוליטיקה בתקופה העבאסית הקדומה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב103
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב401
0631416301 - המערב והאסלאם: עיונים בהגות על ציוויליזציות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00רוזנברג106

דתות העולם העתיק

0621603101 - ההיסטוריוגרפיה היוונית בתקופה הקלאסית וההלניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא317
0671430001 - הפניקים באלף הראשון לפסה"נ** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורן טל
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
0671430101 - מקורות לחקר החברה, הכלכלה והדת של המזה"ק** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
0671430201 - כתובות מלכותיות מימי הממלכה החדשה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד101
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד101

לימודי נצרות

0621703701 - הפוליטיקה המינית של המרות-דת ברפורמציה הקתולית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא362
0625419901 - הפולמוסים שעיצבו את צרפת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב301
0677402901 - יהודים וקונברסוס בימי הביניים והרנסנס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג209
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג209

לימודי איסלאם

0677405801 - קצן של הקהילות היהודיות בארצות האסלאם, 1977-1947 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ירון צורסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203
0631416301 - המערב והאסלאם: עיונים בהגות על ציוויליזציות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00רוזנברג106

לימודי יהדות

0677408201 - דת וכפירה בתקופת השואה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חוי דרייפוססמסטר א'סמינרא'10:00–14:00קרטר203
0677409501 - דת, לאומיות ואוניברסליזם ביהדות המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00קרטר203
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00קרטר203
0677402901 - יהודים וקונברסוס בימי הביניים והרנסנס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג209
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג209
0677409601 - מלחמת בן כוסבה - המרד ושברו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל שחרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00קרטר202
0677403601 - העיירה היהודית - היסטוריה, זיכרון ודימוי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203
0677419601 - עלילת הדם בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר202
0677405801 - קצן של הקהילות היהודיות בארצות האסלאם, 1977-1947 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ירון צורסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203
0677407001 - בין יהודים לנוכרים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00רוזנברג212
0659241101 - זהויות יהודיות מודרניות: מבט פסיכו היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן450
0659612001 - הפילוסופיה של שלמה מיימון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון פרוידנטלסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00דן-דוד212
0659304301 - ואלטר בנימין- התיזות על ההיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמןא361
0659532001 - הפילוסופיה של יוליוס יצחק גוטמן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון פרוידנטלסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן261
0690442501 - התורה: נוסח, לשון ופרשנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה פלורנטין
ד"ר נועם מזרחי
סמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204
0690426901 - מהפכה בהתהוותה: המקרא לאור מגילות מדבר יהודה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג205
0690425701 - בבל נגד ירושלים: נבואות יחזקאל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית רום-שילוניסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג208
0690426701 - חניכה והתפכחות בסיפורת המקראית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג208
0690424601 - התגלות,ישועה,ברית: פרשנות במקרא ופרשנות למקרא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית רום-שילוני
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690494401 - בין מאגיה למיסטיקה יהודית בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג211
0690494101 - יוספוס פלוויוס כפרשן המקרא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690424601 - התגלות,ישועה,ברית: פרשנות במקרא ופרשנות למקרא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית רום-שילוני
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

פילוסופיה של הדת

0659200801 - האם המערב שוקע? היבטים פילוסופיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג211
0659247401 - בעיית ההכרה בפילוסופיה האיסלאמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג211
0659241901 - Heidegger's Nietzsche (תאריך הגשת עבודה)
Prof Alfred Tauber סמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן497

דת וספרות

0626422201 - מילטון והולדת המודרנה Milton and the Birth of Modernity (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא319
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמןא319
0680830001 - כתיבה יהודית ותיאוריות ספרותיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב101
0680506301 - מהשכלה עד מודרניזם: הספרות העברית, 1900-1880 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג105
0680513601 - חוש הריח: קריאות חומריות במנדלי ועגנון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
0680506401 - האחריות האתית לפיוס** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמןא362
0680513701 - המלאנכוליה של ברנר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל גלוזמן
פרופ' איריס מילנר
סמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317
0680514301 - סיפורת השואה בישראל ובספרויות אחרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג209
0680508001 - יהודה הלוי: ביוגרפיה שירית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טובה באריסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' טובה באריסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג212
0680514001 - פצעי שפה: הלדרלין, קפקא, צלאן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן497
0680830001 - כתיבה יהודית ותיאוריות ספרותיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב101
0625419901 - הפולמוסים שעיצבו את צרפת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב301

דתות המזרח הרחוק

0687445501 - הבודהיזם הטנטרי ותרבויות אסיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד101
0687445901 - זרמים אפוקליפטים במזרח אסיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גיל רזסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00ווב501
0687446401 - Living on the Edge of Culture: Religion, Art, and Folklore i (תאריך הגשת עבודה)
Prof. Sharma Maheshסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן261
0687443501 - סינולוגיה ופילוסופיה סינית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יואב אריאלסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן260
0687446101 - תרפיסט או בודהיסט? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעקב רזסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן260
0687446201 - "הינדואיזם חי" - אמונות ופרקטיקות דתיות בחיי היומיום בהודו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן260
0687446301 - חיי הרגש: ההסטוריה והפילוסופיה של הרגשות בראי המחשבה ההודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן260

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח