בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 27.5.15, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   מבוא לדתות העולם   ד"ר מאייר ברברה   מועד א : יש להגיש עד לתאריך 08.03.15 בשעה 13:00 למזכירות.

עבודה   מבוא למחשבה נוצרית   ד"ר מאייר ברברה   מועד א : יש להגיש עד לתאריך 08.03.15 בשעה 13:00 למזכירות.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   מבוא למדעי הדתות   ד"ר ורצברגר רחל ,ד"ר נחמה ורבין   מועד א : יש להגיש עד לתאריך 30.07.15 בשעה 13:00 למזכירות.


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח