כללי

בית הספר לפילוסופיה מהווה מסגרת ללימודים מתקדמים, למחקר ולפעילות אקדמית מגוונת בתחומים השונים של ההגות הפילוסופית. בית הספר מתאם את הפעילויות השונות בתחומים אלה באוניברסיטה, לרבות פעילויות רב-תחומיות. בית הספר משמש כמסגרת תומכת לעבודות מחקר לתואר השני וכמסגרת יחידתית רשמית בכל הנוגע ללימודי התואר השלישי. בית הספר מעודד את המחקר הפילוסופי על היבטיו השונים, עוסק בפיתוח תכניות לימוד ומחקר משותפות ורב-תחומיות, מארגן כנסים, ימי עיון, סמינרים אינטגרטיביים, קבוצות עבודה, הוצאה לאור של פרסומים פילוסופיים וכיו"ב.

בית הספר לפילוסופיה מאגד את המסגרות שמתקיימת בהן פעילות פילוסופית קבועה: החוג לפילוסופיה, המסלול לפילוסופיה יהודית בחוג ללימודי התרבות העברית, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן, המסלול לפילוסופיה, דת ותרבות בחוג ללימודי מזרח אסיה והתכנית ללימודי מדעי הדתות. כמו כן מאגד בית הספר אנשי סגל נוספים, החוקרים ומלמדים פילוסופיה במסגרות שונות מחוץ לפקולטה למדעי הרוח - בפקולטה למדעי החברה, בפקולטה למשפטים, בפקולטה לאמנויות, בבית הספר לחינוך ובחוגים שונים בפקולטות למדעים מדויקים ומדעי החיים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח