מגמות המחקר בתכנית

הלימודים בתכנית הם באחת משתי המגמות הבאות:

א.  מגמת חקר הדתות המסורתי

1.     מחקרים היסטוריים של דתות

2.     מחקרים פילוסופיים של דתות

3.     מחקרים ספרותיים של כתבים דתיים

4.     מחקרים חברתיים של דתות

5.     היהדות

6.     האסלאם

7.     הנצרות

8.     דתות העולם העתיק

9.     דתות המזרח

10.   דת ואמנויות

11.   ריטואל

 ב. מגמת חקר דתות זמננו

מסלול זה מיועד לאלה המעוניינים להתמחות בהיבטים השונים של התופעה הדתית בימינו ובתגובות שהיא מעוררת.

הלימודים במסלול יתמקדו בשלושה היבטים:

  1. פונדמנטליזם, קנאות ודיאלוג בין-דתי בעולם המודרני.

  2. דתיות, חילון ודתות העידן החדש.

  3. התפתחותן של תיאוריות מגדריות והשפעתן על חקר הדת ועל דתות ימינו.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח