מזכירות החוג

מנהלה (בנין גילמן חדר 438)

התכנית היא באחריות מנהלית של בית-הספר לפילוסופיה, והיא מופעלת בשיתוף עם בית-הספר להיסטוריה ובית-הספר למדעי היהדות ובית הספר למדעי התרבות.

חברי צוות ההיגוי של התכנית:

פרופ' מנחם לורברבוים - יו"ר (ביה"ס לפילוסופיה)

פרופ' איתמר גרינולד - ביה"ס למדעי היהדות

ד"ר הדה בן בסט - ביה"ס למדע התרבות

פרופ' גדעון בוהק - תכנית הלימודים במדעי הדתות

פרופ' רון מרגולין - ראש התכנית במדעי הדתות

גב' רותם קהלני - מזכירת התכנית

מזכירות:

בניין גילמן, חדר 438,
טל' 03-6405627,
פקס': 03-6405628

קבלת קהל:
ימים א'-ה' בשעות: 10:00-14:00,
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר בית הספר באינטרנט:

http://www.tau.ac.il/humanities/philosophy-school/about_us.heb.html

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח