קורסי החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מבואות שנה א' - מסגרת 120

0671100101 - הארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0671100102 - הארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
0671101001 - האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן220
0671103502 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן220
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן220
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן220
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0671103101 - מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן220
0671103301 - מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0671104501 - מבוא למצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0671123801 - טקסט והקשר (מחליף את הקורס טקסט וממצא) (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן220
0671104701 - מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן282
0671107401 - מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית (תאריך בחינה)
ד"ר עומר סרגיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן282
0671121602 - חפירה לימודית** (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671121603 - חפירה לימודית** (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג

פרוסמינרים נושאיים - 120

0671111801 - ארכיאולוגיה וזהויות: תקופת הברזל א' בארץ-ישראל** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'פרו"סד'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671108501 - התרבות הנאטופית - רגע לפני המהפכה החקלאית** (תאריך בחינה)
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'פרו"סד'08:00–10:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לפרהיסטוריה ו/או מבואות
** אחרים
0671105301 - "החיים בזבל" - על זבל, לכלוך ואקולוגיה** (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית

חובה ב',ג', א"י - 121

0671121801 - טיפולוגיה של כלי-חרס א'** (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
0671121802 - טיפולוגיה של כלי-חרס א'** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'תרגילא'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י, ארכ' מהי
0671222001 - טיפולוגיה של כלי חרס ב'** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'תרגילא'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
0671222002 - טיפולוגיה של כלי חרס ב'** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישות קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י,
**טיפולוגיה א'
0671101101 - כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים** (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכ' פרהיסטורית
0671220001 - טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)** (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
0671220002 - טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)** (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
0671320301 - ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי** (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
**חובת השתתפות בארבעה סיורים שיתקיימו בימי ה'
0671229701 - מבוא לאפיגרפיה שמית צפונית-מערבית** (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מנדל-גברוביץ'סמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671200001 - תולדות המחשבה הארכיאולוגית** (תאריך בחינה)
פרופ' אבי גופר
ד"ר שטיבל גיא
סמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן260
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י

סמינרים א"י - 122

**רישום לסמינרים מותנה במילוי חובת השתתפות בפרוסמינריון
0671218501 - ספר שופטים בראייה היסטורית וארכיאולוגית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן304
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן304
**דרישת קדם: מבוא היסטורי או
**ארכיאולוגי לתקופת המקרא
0671213701 - יחסי אדם-פיל בתקופה הפלאוליתית: עדויות ארכיאולוגיות, ארכיאוז (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' רן ברקאיסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישות קדם: מבוא לפרהיסטוריה של א"י,
0671213001 - בארץ הכנענים: עיונים בתקופת הברונזה התיכונה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671218801 - מרד בר-כוכבא** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכ' קלאסית

סמינרים תרבויות-122

**רישום לסמינרים מותנה במילוי חובת השתתפות בפרוסמינריון
0671460601 - זיכרון היסטורי בעולם החיתי ובמזרח הקדום** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא למזה"ק, מבוא למסופוטמיה או אנטוליה
**סמינר תואר שני. פתוח לתלמידי התואר
**הראשון באישור המרצה
0671460901 - טקסטים מחיי יום יום במצרים העתיקה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מצרית למתחילים ומבוא
**לתרבות מצרים העתיקה
**סמינר תואר שני. פתוח לתלמידי תואר
**ראשון באישור המרצה.

שפות עתיקות - 130

0671239001 - חיתית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0671155301 - אכדית למתחילים (תאריך בחינה)
דר שי גורדיןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
דר שי גורדיןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן262
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

שעורי בחירה - 124

0671204801 - טכנולוגיה ותרבות חומרית* (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גורןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן260
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
0671212701 - מיקרוארכיאולוגיה* (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גורןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00
**דרישת קדם: יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה (חובה!)
0671270601 - קרמיקה - פנים רבות לה (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גורןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00
0671218701 - דיר אל-מדינה** (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא למצרים העתיקה או
**מבוא לתרבות מצרים
0671233101 - מטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית** (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן277
0671238701 - יוון בארץ-ישראל** (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכ' קלאסית
0671242001 - יסודות הגיאוארכיאולוגיה** (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
**הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה
0671206301 - עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי (מבוא לארכיאוזואולוגיה)** (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
0671219001 - מציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במזרח הקדום** (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?, מבוא
**לארכיאוזואולוגיה (או לימוד הקורס במקביל)
0671219301 - בין המהפכות: התקופה הכלקוליתית בדרום הלבנט** (תאריך בחינה)
ד"ר אורי דוידוביץ'סמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לפרהיסטוריה ומבוא
**לארכיאולוגיה של ארץ ישראל
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0672155001 - תרבות הפנאי של הרומים (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
0672153201 - עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0671250901 - ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום** (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה או קורס מקביל
**מבוא לגיאולוגיה, מבוא למדעי כדור הארץ
0671209801 - מצרים ושכנותיה** (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג107
**דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים הפרעונית
0671231301 - אתגר התארוך הארכיאולוגי:ארכיאומגנטיזם ושיטות נוספות** (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
**דרישת קדם: יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה או קורס
**מקביל ממדעי כדור הארץ/גיאוגרפיה
0671259701 - תולדות המחקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל** (תאריך בחינה)
פרופ' בנימין זאססמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671218601 - טיפולוגיה של קנקני אגירה וטביעות חותם בין תקופת הברזל לתקופה (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671216301 - שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר** (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
**אינו מיועד לתלמידים שלמדו את
**הקורס "שחזור אקלים ותנאי סובב"
0671241101 - מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים הפרעונית
0671210101 - אמנות ארץ ישראל בכלקולית ובתקופת הברונזה** (תאריך בחינה)
פרופ' בנימין זאססמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671231901 - עיונים בחומרים ובטכנולוגיות: מלאכת הצורף בארץ ישראל ובלבנט** (תאריך בחינה)
פרופ' בנימין זאססמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של ארץ ישראל
**אינו מיועד לסטודנטים שלמדו את הקורס
**"אומנות הצורף בכנען"
0671218301 - ארכיאולוגיה של קבורה בתקופות הקלאסיות באגן המזרחי של הים התי (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכ' קלאסית
0671225601 - דת ומאגיה במצרים העתיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים
0671219201 - בעלי חיים בתקופות היסטוריות: כלכלה וחברה** (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן277
**דרישת קדם: מבוא לארכיאוזואולוגיה
0671212901 - כיצד משקף עולם הסמלים את המהפכה הניאוליתית** (תאריך בחינה)
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן277
**הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה
**דרישות קדם: מבוא לארכ' של א"י,
**מבוא לארכ' פרהיסטורית
0671218901 - בין ירושלים ורומא - סוגיות של גלובליזציה מול התנגדות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן220
0671219401 - אידאולוגיה, תיאולוגיה ומלוכה במצרים העתיקה (תאריך בחינה)
מר אור-לב ניר סמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן220
0671219501 - בעיני המתבונן: צבע ותחושת יופי בחברות פרה-היסטוריות (תאריך בחינה)
גב' אלה אסףסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0671206401 - סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה** (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00
**דרישת קדם: מבוא לארכיאוזואולוגיה
0671206402 - סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה** (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00
**דרישת קדם: מבוא לארכיאוזואולוגיה
0671216001 - סדנה לארכיאולוג חופר** (תאריך בחינה)
ד"ר פז יצחקסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
**הרישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671215901 - הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**הרישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671218001 - על חפצים ודו"חות חפירה-תהליכי עיבוד ופרסום של ממצאים (תאריך בחינה)
גב ליאורה פרוידסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0671229701 - מבוא לאפיגרפיה שמית צפונית-מערבית** (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מנדל-גברוביץ'סמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
1880062701 - "ישראל" במקרא, בהיסטוריה ובארכיאולוגיה** (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00
**קורס "כלים שלובים". פתוח לתלמידי
**החוג לארכ' כקורס בחירה
0671213801 - הצד השלישי של המטבע: פרקים נבחרים בנומיסמטיקה של ארץ-ישראל** (תאריך בחינה)
ד"ר יואב פרחי סמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
**אינו מיועד למי שלמד את הקורס
**מטבעות עתיקים של ארץ ישראל

לימודי התואר השני -מסגרת 620

0671460801 - חבל בנימין בין התיאור המקראי, הממצא הארכיאולוגי והשחזור ההיס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
0671460401 - כבר לא אשלית, עוד לא מוסטרית - שינויים בתרבות ובהתנהגות האדם (תאריך בחינה)
פרופ' אבי גופרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבואות ושיעורים בפרהיסטוריה
0671460301 - ארכיאולוגיה של הסביבה (תאריך הגשת עבודה)
דר' יובל גדות
ד"ר לנגוט דפנה
סמסטר א'+ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם:
0671460901 - טקסטים מחיי יום יום במצרים העתיקה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מצרית למתחילים ומבוא
**לתרבות מצרים העתיקה
0671414701 - נושאים נבחרים ממיטב חידושי המחקר הפרהיסטורי 2015-16 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבי גופר
פרופ' רן ברקאי
סמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישות קדם: מבוא לפרהיסטוריה
0671460501 - סמינר מחלקתי-חידושים בחקר הדתות במזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'+ב'שיעורב'16:00–17:00גילמן281
0671500701 - סוגיות נבחרות במדעי הארכיאולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בן-יוסף ארז
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0671412001 - גם חפצים הם בני אדם: היחסים הסבוכים בין חפצים לאנשים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רפאל גרינברג
פרופ' שלמה בונימוביץ
סמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
0671460701 - ניתוח דו"חות חפירה: ממצאים בהקשרם הארכיאולוגי** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י
**ומבוא לארכ' קלאסית
0671409801 - קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'הדרכה אישיתג'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0671460601 - זיכרון היסטורי בעולם החיתי ובמזרח הקדום** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא למזה"ק, מבוא
**לאנטוליה או מבוא למסופוטמיה
0671461301 - ארכיאו-טקטורה: ארכיטקטורה לארכיאולוגים** (תאריך בחינה)
מר רועי לירןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן220
**דרישת קדם: השתתפות בחפירה אחת לפחות
0671461201 - מצדה וסביבותיה (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן456

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח