כללי

לימודי התואר השני מכוונים להעמיק את הידע בתחום הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל ותרבויות המזרח הקדום ולהקנות ידע ושיטות עבודה שיכשירו תלמידים לקראת מחקר עצמאי ועבודת שדה.

החוג מציע שני תחומי לימוד: (1) הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, תכנית המתמקדת בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה למן התקופות הפרהיסטוריות ועד לשלהי התקופות הקלאסיות; (2) תרבויות המזרח הקדום, תכנית המתמקדת בלשונות, בספרות, בדת ובהיסטוריה של מסופוטמיה, של אנטוליה, של הים האגאי ושל מצרים, וכן בארכיאולוגיה לתקופותיה של אזורים אלה.

בנוסף לשני תחומי הלימוד הללו מציע החוג שתי תכניות לימוד נוספות:
ארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים (פירוט על התכנית ניתן בהמשך).
לימודי ישראל הקדום (פירוט על התכנית ניתן בהמשך).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח