ייעוץ לתלמידי התכנית

יעוץ לתכנית המצטיינים:
יינתן על ידי ראשת התכנית, פרופ' איריס מילנר,
בתיאום מראש באמצעות דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ועל ידי יועצי התכנית,
גב' חן רוזנק This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר התכנית: http://www.humanart.tau.ac.il 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח