קורסי לימודי רוסיה ומזרח אירופה

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי רוסיה ומזרח אירופה (מסגרת 307)

ההקבץ לא ייפתח לתלמידים חדשים בשנה"ל תשע"ו

לתלמידים חדשים מוצע הקבץ מודרנה פוסט-מדרנה חדש בתשע"ו

שיעורי חובה - 8 ש"ס

בחר שו"ת אחד מהמאה ה-19 ושו"ת אחד מהמאה ה-20:

אין לקחת 2 שו"תים מאותה תקופה

**כל קורס שלא נבחר כקורס חובה יכול להילמד כקורס בחירה.
0621169005 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621168501 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן305
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמןא317
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0662207801 - רוסים ורוסיה בין המאות - תמה של תקופה ביצירותיו של א.פ. צ'כו (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0662223201 - כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ (תאריך בחינה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן306
0662222601 - מ.א. בולגקוב, סופר,היסטוריון, סטיריקן ופילוסוף (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662207801 - רוסים ורוסיה בין המאות - תמה של תקופה ביצירותיו של א.פ. צ'כו (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
0621168501 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306
0662223601 - מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662116801 - מבבל לניו-יורק (דרך תל-אביב): עיר ועירוניות במבט היסטורי ועכ (תאריך בחינה)
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן362
**זהה לקורס עיר ועירוניות שנלמד בתשע"ה וסגור בפני תלמידים של
0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
0662223201 - כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ (תאריך בחינה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן306
0662223301 - מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0662222601 - מ.א. בולגקוב, סופר,היסטוריון, סטיריקן ופילוסוף (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0662117001 - כוחן של מילים - נאומי מופת (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן280
0662223001 - מבוא ללימודי ג'נוסייד (תאריך בחינה)
ד"ר רז שמואל סגלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
0662223901 - פסיכואנליזה, היסטוריה וזיכרון: סוגיות נבחרות בחשיבה פסיכואנל (תאריך בחינה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן305
0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן307
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן307
0621150102 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג211
0621150104 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן361
0621150103 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג212
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג212
0662322801 - תיאוריה וביקורת: מודרנה ופוסטמודרנה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן455
2172279001 - רוסית שםת מורשת (לדוברי רוסית) (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שו"תא'14:15–16:15ווב215
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד202
** הרישום לקורס יתבצע באופן ידני ביחידה להוראת שפות

לימודי שפות: רוסית, פולנית, צ'כית, אידיש (מתחילים ומתקדמים

**הרישום ייעשה עצמאית, במידע אישי לתלמיד, רישום לשפות
**ישוקללו רק 4 ש"ס מרמת המתקדמים (ציון בקורס למתחילים לא יש
**לא יינתן "פטור" מ-4 ש"ס ע"ס שפת-אם או שליטה בשפה

סמינריונים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

יש לוודא תנאי קדם לפני הרישום

0662322801 - תיאוריה וביקורת: מודרנה ופוסטמודרנה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן455
0621328601 - התשוקה למזרח באירופה של המאה ה-19: תרבות, מדע ואימפריאליזם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרי אילניסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג105
0687337401 - מנצ'וריה במפגש האימפריות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן260
פרופ' מרק גמזהסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמן260
0621269301 - מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621323101 - רוסיה כאימפריה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח