הקבץ מודרנה - פוסטמודרנה

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ מודרנה ופוסט-מודרנה (מסגרת 331)

שיעור חובה

0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות * (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
*סגור בפני תלמידים שלמדו את הקורס אל המערב בשנים קודמות
0662223601 - מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

שיעורי ליבה

יש לבחור 4 ש"ס מהשיעורים הבאים.

שיעורים אלה יכולים להחשב גם כשיעורי בחירה

0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0662223501 - ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0662223301 - מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית I - ממרקס להיידגר (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר וגנר רועיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן220
0659221901 - מבוא לתיאוריה ביקורתית II - הסטרוקטורליזם הצרפתי ומה שאחריו (תאריך בחינה)
ד"ר וגנר רועיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן361
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

שיעורי בחירה

שיעורים מהתכנית הרב-תחומית

0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662208401 - תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית (תאריך בחינה)
ד"ר נאואל ריבקהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
0662312001 - מחלוקות מודרניות: כלכלה, ניהול, מדינה, דת** (תאריך בחינה)
מר אבירם שריאלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
0662207801 - רוסים ורוסיה בין המאות - תמה של תקופה ביצירותיו של א.פ. צ'כו (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662176101 - מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662222901 - מקורבנות לרוצחים: ג'נוסייד ואלימות המונית בדרום-מזרח אירופה (תאריך בחינה)
ד"ר רז שמואל סגלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן306
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
0662223201 - כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ (תאריך בחינה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן306
0662141601 - ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אפריים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן306
0662222801 - העיתונות החרדית והמודרנה (תאריך בחינה)
מר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0662322801 - תיאוריה וביקורת: מודרנה ופוסטמודרנה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן455
0662223001 - מבוא ללימודי ג'נוסייד (תאריך בחינה)
ד"ר רז שמואל סגלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
0662196101 - המשבר הכלכלי של שנת 2008 - העוקץ האמריקאי? (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0662116201 - התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662222601 - מ.א. בולגקוב, סופר,היסטוריון, סטיריקן ופילוסוף (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277

שיעורים מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמןא361
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא361
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמןא317
0621104901 - היסטוריה וקלנוע: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה זנדסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן282
0621168501 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0621169005 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן280
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן280
0621108601 - המאה האמריקנית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622217301 - המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00דן-דוד101
0680323701 - זרמים ברומן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן306
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0659241401 - גזע, לאום וגזענות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0691228901 - טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00יד אבנר 115
0626234701 - מיתוסים אמריקנים: גיבור העל מ-1940 עד 2010American Myths: th (תאריך בחינה)
מר שון עדריסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב103

שיעורי בחירה מפקולטות אחרות

0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158601 - זרמים בביקורת המאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקוא206
1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00נפתלי101
1031210504 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
גב' גריידי אשכנזי עדיסמסטר א'תרגילא'12:00–13:00נפתלי206
1031210507 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' מייזלס תמרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00נפתלי101
1031210508 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
מר שוורץ אבשלוםסמסטר ב'תרגילה'12:00–13:00נפתלי105
1031210807 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' גת עזרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210
1031210809 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
מר פלדמן דורוןסמסטר ב'תרגילה'09:00–10:00נפתלי205
0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: מודרניזם ואוונגארד (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821172001 - מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם (תאריך בחינה)
ד"ר זהר אילתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00מכסיקוא206
1085264101 - פרסום כתרבות ותרבות הצריכה (תאריך בחינה)
ד"ר יורן נועםסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי210
0821172001 - מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם (תאריך בחינה)
ד"ר זהר אילתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00מכסיקוא206
0811213701 - מבוא לתיאטרון המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו208

סמינריונים

הרישום לסמינריונים מותנה בציון חיובי בשו"ת מיומנויות למידה

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

ד"ק בחוג להיסטוריה - מבוא או שו"ת בתקופה של הסמינריון

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00גילמן455
0662322801 - תיאוריה וביקורת: מודרנה ופוסטמודרנה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן455
0659200801 - האם המערב שוקע? היבטים פילוסופיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00דן-דוד209
0621323101 - רוסיה כאימפריה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621269301 - מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621328501 - 'נשים חדשות' 'גברים חדשים':מגדר,פוליטיקה ומודרניות-1918-1750 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0659247201 - סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמןא362

קורסים מהתכנית הבין-לאומית לתלמידי דוברי אנגלית בלבד

**השיעורים יתקיימו בין התאריכים:
**הקף כל קורס 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
**אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס.
**הרישום לשיעור ייעשה במזכירות התכנית בבניין גילמן חדר 360א
**באופן ידני בשבוע השני לסמסטר
**יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!
1662111101 - Modernity and its Discontent (תאריך בחינה)
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן278
1662340101 - Walter Benjamin and the Modern (תאריך הגשת עבודה)
Prof. Eli Friedlanderסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00רוזנברג107
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח