הקבץ תרגום

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרגום (מסגרת 633)

שיעורי חובה - 4 ש"ס

0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0680702701 - סדנה בתרגום פרוזה אנגלית (תאריך בחינה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00גילמןא317
**יש לקחת אחת מסדנאות הפרוזה כקורס חובה; תלמיד יכול לקחת את
**את שתי הסדנאות, ואז השניה תיחשב לו כקורס בחירה

שיעורי ליבה (4 ש"ס)

0690140301 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0680700201 - אבני דרך בתולדות התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן362
0633302101 - מפרקטיקה לתיאוריה - גישות שונות בחקר התרגום (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן362
0662207901 - רב-לשוניות, זהות והגירה במאה ה-21** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן307
***הקורס זהה לקורס שפות ללא גדרות שניתן בתשע"ה

שיעורי בחירה

0680701001 - סדנת תרגום מגרמנית (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00ווב102
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג205
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג205
0633300201 - סדנה בתרגום ספרות ילדים (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן362
0680702801 - סדנה בעריכת תרגום (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00גילמןא362
0662322601 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
0662322701 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
**אין קשר בין הסדנאות. ניתן להשתף בכל אחת מהסדנאות בנפרד.
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

סמינרים

0680700901 - המקרא ותרגומיו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא362
0680701201 - תרגום, מניפולציה, צנזורה ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן261
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח