קורסי חקר השואה ורצח עם

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי שואה וג'נוסייד (מסגרת 316)

שיעור חובה

0677126301 - המאבק על הזיכרון: תודעת השואה בישראל בעשור הראשון לקיומה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
0662223001 - מבוא ללימודי ג'נוסייד (תאריך בחינה)
ד"ר רז שמואל סגלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280

שיעורי ליבה

קורס שלא יילמד כליבה מומלץ שילמד כבחירה

0677126501 - משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00גילמן279
0662223201 - כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ (תאריך בחינה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן306
0677210701 - יחסי ארצות הברית, גרמניה וישראל בצל השואה, 1965-1948 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שו"תד'10:00–14:00רוזנברג209
0677126401 - השפעת השואה על הקמת מדינת ישראל: מיתוס ומציאות (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0677126601 - יהודים מואשמים בשיתוף פעולה - "משפטי שואה" באירופה ובישראל (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן281
0662223801 - אינדיאנים-מקסיקנים: בין אתנוסייד לרב תרבותיות (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00גילמן307
0662222901 - מקורבנות לרוצחים: ג'נוסייד ואלימות המונית בדרום-מזרח אירופה (תאריך בחינה)
ד"ר רז שמואל סגלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן306

שיעורי בחירה

0662223601 - מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג105
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג105
0680325601 - ספרות כעדות: ייצוגי השואה בממואר (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן280
0621117301 - רפובליקת ויימאר (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

אחד מהשו"ת הבאים בהיסטוריה

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמןא361
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא361
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמןא317
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102

סמינריונים

הרישום לסמינריונים מותנה בציון חיובי בשו"ת מיומנויות למידה

לפני הרישום נא לברר דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

שימו לב - בפרו"ס/סמינרים של החוג למזה"ת

קיימת בחינה בנוסף לעבודה

0677307301 - "מימוש הבלתי נתפס": "הפתרון הסופי" ורצח היהודים בשואה: התפתח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יואל זיסנוייןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0680410701 - סיפורת השואה בעברית ובספרויות אחרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0672346101 - גזענות בעולם העתיק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח