קורסי צדק חברתי – דמוקרטיה, הומניזם וצדק חברתי

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ צדק חברתי - דמוקרטיה, הומניזם וצדק חברתי (מסגרת 400)

שיעורי חובה

לבחור 6-4 ש"ס מההצע שלהלן

כל קורס שלא יבחר כחובה, יכול להבחר כבחירה

0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662208401 - תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית (תאריך בחינה)
ד"ר נאואל ריבקהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0662312001 - מחלוקות מודרניות: כלכלה, ניהול, מדינה, דת** (תאריך בחינה)
מר אבירם שריאלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662116801 - מבבל לניו-יורק (דרך תל-אביב): עיר ועירוניות במבט היסטורי ועכ (תאריך בחינה)
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן362
**זהה לקורס עיר ועירוניות שנלמד בתשע"ה וסגור בפני תלמידים של
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
0662141601 - ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אפריים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0662196101 - המשבר הכלכלי של שנת 2008 - העוקץ האמריקאי? (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0662115101 - ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662176201 - שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר בועז מילרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277

מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

0691211701 - צדק חברתי וסביבתי* (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שו"תג'08:00–10:00יד אבנר 232
0691228901 - טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00יד אבנר 115
0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגלי
מר איל פדר
סמסטר ב'שו"תד'14:00–18:00יד אבנר 120
0691225001 - אתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 232
0691227701 - יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית* (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל* (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232

מהחוג להיסטוריה של המזה"ת

0622215801 - לחיות כמוסלמי בעולם מערבי (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
0693200901 - תיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים בפיתוח מקומי בר קיימא (תאריך בחינה)
ד"ר ערן כתרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן278
0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן456
0622219501 - לחיות כאישה באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0622214701 - דברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לביקורת ח (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן306

מהחוג להיסטוריה כללית

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן304
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן304
0621168501 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306
0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שו"תב'10:00–12:00ווב105
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שו"תד'10:00–12:00ווב105
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן305
0621168803 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן455
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן455

מהחוג לפילוסופיה

0618212301 - דמיון מוסרי (תאריך בחינה)
גב' מורן גודס-ריצ'יטליסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן278
0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן278
**או
0618260101 - תורת המוסר - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן280
0618275501 - הומניזם קונפוציאני (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
0618268901 - מיל: מוסר ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278

חוגים שונים במדעי הרוח

0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277
0677206101 - פוליטיקה, אידיאולוגיה ומשפט בעשור הראשון למדינה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'שו"תה'14:00–18:00רוזנברג212
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן282
0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן279
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב001
0687216801 - "על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין (תאריך בחינה)
גב' בינה- פולק אביטלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן280
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0687243101 - לבנות את הכפרים: סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות בסין (תאריך בחינה)
מר ליאור רוזנברגסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן277
0690263801 - מבוא לחסידות ותנועת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106

שיעורים מפקולטות אחרות - ניתן לבחור שיעור אחד בלבד

לתלמידי שנים ב'-ג' , לאחר סיום החובות

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

שימו לב- קורס בהיקף 3 ש"ס ישוקלל כ-2 ש"ס, אלא אם יצורף אליו

בהקבץ קורס נוסף בן 3 ש"ס (שניהם ישוקללו כ-6 ש"ס).

0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158501 - אמת וייצוג באמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקוא206
0861158601 - זרמים בביקורת המאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקוא206
0910110001 - מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שיעורב'08:00–10:00פורטר013B
1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת (תאריך בחינה)
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי003 זאב סגל
1031100207 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי201
1031100209 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר ב'תרגילב'15:00–16:00נפתלי207
1031140001 - מבוא למחשבה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'16:00–19:00נפתלי101
1031140006 - מבוא למחשבה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר להט גולןסמסטר ב'שיעורב'16:00–19:00נפתלי110
1031140007 - מבוא למחשבה פוליטית (תאריך בחינה)
מר שוורץ אבשלוםסמסטר ב'תרגילד'12:00–13:00נפתלי206
1031180001 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר אופק חנהסמסטר א'שיעורד'16:00–19:00נפתלי101
1031180009 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
מר ביאלר רגבסמסטר ב'תרגילא'09:00–10:00נפתלי206
1031369701 - פוליטיקה והכלכלה הבינלאומית (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית יותםסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי103
1009110201 - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים (תאריך בחינה)
מר כץ אוריסמסטר א'שו"תא'09:00–11:00נפתלי101
מר כץ אוריסמסטר א' ג'14:00–16:00נפתלי110
1009184001 - שיטת המשפט הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר ליטור לילךסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00נפתלי004
1009184002 - שיטת המשפט הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר ליטור לילךסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00נפתלי004
**ניתן יהיה להירשם ע"ב מקום פנוי באופן ידני
**במזכירות הפקולטה של בניין נפתלי - חדר 311 מ- 12 עד 13.
1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי105
1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר להט גולןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00נפתלי101
1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00נפתלי003 זאב סגל
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל
1041110203 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר אלמוזני אסיףסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי103
1041110204 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוסמן חנוךסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי105
1041110209 - מבוא לסוציולוגיה** (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי208
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר רוזוב תומרסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי105
1041110207 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוסמן חנוךסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי106
1041110208 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר אלמוזני אסיףסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00נפתלי103
1041219101 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר קמפ אדריאנהסמסטר א'שיעורד'12:00–14:30נפתלי003 זאב סגל
1041219102 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (תאריך בחינה)
גב' יאבו מריאלהסמסטר א'תרגילד'11:00–12:00נפתלי106
1041219103 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (תאריך בחינה)
גב' נעמן עיריתסמסטר א'תרגילד'11:00–12:00נפתלי204
1041260401 - משפחה וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' שטייר חיהסמסטר ב'שו"תה'16:00–19:00נפתלי210
1041310001 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר ברקאי תמרסמסטר א'שיעורא'11:00–14:00נפתלי101
1041310002 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
גב' רזילוב אלינורסמסטר א'תרגילא'10:00–11:00נפתלי206
1041310003 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
מר זנדר רועיסמסטר א'תרגילא'14:00–15:00נפתלי107
1041260801 - ארגונים וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי004
1041260701 - ריבוד ואי שוויון (תאריך בחינה)
פרופ' לוין אפשטיין נחסמסטר א'שו"תד'08:30–11:00נפתלי110
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' מזרחי ניסים
פרופ' רבינוביץ דני
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי201
1041260501 - יסודות הפסיכולוגיה החברתית (תאריך בחינה)
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר א'שו"תא'08:30–11:00נפתלי210
1041260201 - פוליטיקה וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר קמפ אדריאנהסמסטר ב'שו"תד'12:00–15:00נפתלי003 זאב סגל
1085264501 - סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני במערב:ארה"ב,אנגליה, צרפת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בורדון ז'רוםסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00נפתלי420
1031367401 - הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי (תאריך בחינה)
ד"ר זהבי עמוססמסטר ב'שיעורב'12:00–15:00נפתלי103

מהפקולטה למשפטים

**בקורסי הפק' למשפטים (1141) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
**המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה. שימו לב לד"ק
1411310901 - משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הי (תאריך בחינה)
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411310701 - משפט עברי: הציונות ומדינת ישראל- הלכה והגות (תאריך בחינה)
פרופ' אדרעי אריהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' אדרעי אריהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411698701 - אפליה (תאריך בחינה)
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ301
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ301
1411211910 - דיני משפחה (תאריך בחינה)
פרופ' הקר דפנהסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' הקר דפנהסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411211911 - משפחה-קב' א' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00טרובוביץ203
1411211912 - משפחה-קב' ב' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00טרובוביץ203
1411115001 - מבוא לתורת המוסר והמדינה (תאריך בחינה)
פרופ' בנבג'י יצחקסמסטר ב'שיעורד'15:00–17:30טרובוביץ100 - אולם קגן
1411117001 - פמיניזם ומשפט (תאריך בחינה)
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורד'17:00–19:30טרובוביץ301
1411115001 - מבוא לתורת המוסר והמדינה (תאריך בחינה)
פרופ' בנבג'י יצחקסמסטר ב'שיעורד'15:00–17:30טרובוביץ100 - אולם קגן

סמינריונים

הרישום לסמינריונים מותנה בציון חיובי בשו"ת מיומנויות למידה

(לפני הרישום יש לשים לב לתנאי הקדם)

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סמינרד'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00גילמן455
0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן304
0662322801 - תיאוריה וביקורת: מודרנה ופוסטמודרנה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן455

מהחוג להיסטוריה של המזה"ת

שימו לב - בפרו"ס/סמינרים של החוג למזה"ת

קיימת בחינה בנוסף לעבודה

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0622322201 - דור שלם דורש שינוי - צעירים,מחאה וצדק חברתי במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן455

מחוגים שונים בפקולטה למדעי הרוח

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

חשוב לברר דרישות קדם בחוג הרלוונטי

0618342801 - מה אנחנו חייבים לדורות הבאים? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00גילמןא362
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן262
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן261
0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00ווב401
0677500401 - בין דת לציונות - הילכו שתיהן יחדיו? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
0677308401 - עולים ומעברות - היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח