קורסי לימודי דתות

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי דתות (מסגרת 697)

שיעורי חובה

שנה א' מתכנית הלימודים במדעי הדתות

0697100201 - מבוא למדעי הדתות** (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן260
ד"ר רחל ורצברגרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות (תאריך בחינה)
גב' קלרה אונגרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן361
***ניתן לבחור בתרגיל במקום 2 ש"ס מלימודי הליבה

שיעורי ליבה - יש לבחור ב- 6 ש"ס

יסודות פילוסופיים וסוציווגיים למדעי הדתות:

קורס שלא יילמד בליבה מומלץ שיילמד כבחירה

0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0697100701 - מבוא לדתות העולם (תאריך בחינה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב401
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
מר יואב מירבסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0697100601 - מבוא למחשבה נוצרית (תאריך בחינה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג106
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282
0671104501 - מבוא למצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

בחירה - אירופה ונצרות

0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662223601 - מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2016 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0697100901 - מבוא למחשבה נוצרית- המשך (תאריך בחינה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106
0618255001 - שיעור יסוד - ביקורת הדת בכתבי פרויד (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן281
0621268901 - מינות וקדושה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0697409301 - הגות בין-דתית במאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00ווב501
0621239501 - הפרנציסקנים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן262

בחירה יהדות

0662223601 - מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0690120301 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג104
0690161101 - קריאה במורה הנבוכים (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן279
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0677105801 - "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00רוזנברג104
0690170101 - מבוא לתורת הסוד ** (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001
0690263801 - מבוא לחסידות ותנועת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
0690221201 - מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0690263901 - אמונה וספק (חלק א') (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג103
0690264001 - אמונה וספק (חלק ב') (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג103
0690223601 - עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג205
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0690221201 - מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0662222801 - העיתונות החרדית והמודרנה (תאריך בחינה)
מר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0690161701 - מנדלסון, כהן ובובר - קריאה בהגות יהודית מודרנית (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר א'+ב'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג205
0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

סמינרים ביהדות

0690366901 - ביקורת הדת של שפינוזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג212
0690367001 - הבעש"ט ותלמידיו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0677303101 - היהודים וצליבת ישו: המיתוס וההיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים
0680412001 - מחבואים עם אלוהים: מרבי נחמן מברסלב ועד עגנון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'סמינרב'08:00–10:00גילמן261
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'סמינרה'08:00–10:00גילמן261

בחירה באיסלאם

0622100201 - מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0631122001 - האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג205
0697100801 - אסלאם: חברה, מחשבה והלכה** (תאריך בחינה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר ב'שיעורה'12:00–16:00גילמן220
0622216201 - יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן456
0622215801 - לחיות כמוסלמי בעולם מערבי (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
0622201001 - האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן456
0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן281
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001
0631133401 - המקורות לחקר האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00רוזנברג104
0631245501 - חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג106
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג105
0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג103
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001

סמינרים בחוג ללימודי הערבם והאסלאם

לפני הרישום יש לוודא דרישות קדם בחוג

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב501
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב501
0697407801 - פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן261
0622221901 - איראן, מהקאג'רים לאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן456

בחירה ממזרח אסיה

קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה אינם מיועדים לתלמידי החוג

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687216001 - בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד (תאריך בחינה)
ד"ר ארבל קרן סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
0687214601 - אלים שדים ואבות בדת הסינית (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן220
0687242601 - דרך הבוהיסטווה:פילוסופיה ופרקטיקה בבודהיזם המהאיאני (תאריך בחינה)
ד"ר ארבל קרן סמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
0687243801 - מוות ואלמוות בהודו הקדומה (תאריך בחינה)
ד"ר צחי פרידמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
0687245801 - אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן317

סמינרים במזרח אסיה

לפני הרישום - יש לשים לב לדרישות קדם בחוג

סמינרים במזרח אסיה מחייבים פרו"ס בתחום

0687341501 - כח השאקטי:שדות פראיות ואלות מגוננות בהינדואיזם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמןא362
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמןא362
0687339901 - במפגש הימים:היסטוריה ותרבויות האסלאם בהודו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן304
0687341201 - לאחוז את הריקות בידיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריו פלאקס סמסטר א'סמינרה'10:00–14:00דן-דוד210
0687341701 - זהות באסיה:זהות עצמית בפילוסופיה ובמחשבה ההודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד209
0687341801 - זהות באסיה: זהות עצמית בהגות סין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן455
0687341301 - על קרמה וסוגי ההכרח:סיפורי קללה וגורל מן המאבהרטה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמןא317

מהחוג לפילוסופיה

**יש לבדוק תנאים מקדימים לקורסים ורקע מתאים בתחום
0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בידרמן
מר גור ליבנה
סמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן277
0618222302 - תרגיל צמוד לנ"ל - הודית (תאריך בחינה)
מר דור מילרסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד101
0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0618222501 - פילוסופיה מזרחית סינית – שיעור המשך (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן362
0618222502 - תרגיל צמוד לנ"ל- סינית (תאריך בחינה)
גב' רננה פריםסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00גילמן317
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
מר יואב מירבסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
0687216001 - בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד (תאריך בחינה)
ד"ר ארבל קרן סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
0618275501 - הומניזם קונפוציאני (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
0618277601 - מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

סמינריונים מהחוג לפילוסופיה: לפני הרישום נא לברר דרישת קדם

0618383801 - חיים דרך מוות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמןא362

סמינרים מהתכנית ללימודי דתות

הסמינרים הינם לתואר שני הפתוחים לתלמידים התואר הראשון בהקבץ

לפני הרישום, יש לודא דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0697407801 - פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן261
0697409201 - אלים ושדים ביהדות ובסין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' מאיר שחר
סמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0697407801 - פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן261
0697409301 - הגות בין-דתית במאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00ווב501
0697409401 - סבל ושחרור בפילוסופיה ובדת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00ווב501
0697406001 - חומר ותודעה: משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית רותםסמסטר א'סמינרג'08:00–10:00גילמן261
0697409501 - רוחניות פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מריאנה רוח מדברסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן261
0697409601 - לידה והולדה בהגות יהודית ונוצרית עכשווית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00דן-דוד101
0697409801 - מהי תיאולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן261

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח