בחינות

AspMaker2010s

 1. כללי

  • סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו.
   הציון הקובע הוא הציון במועד האחרון.
   מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.

  • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט .

  • מועדי הבחינות והעבודות של קורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה (0618) מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

  • לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות. לא ניתן לשפר ציון בעבודה באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.

  • לא יתקבלו עבודות סמינר או קורס לאחר המועד שנקבע להגשתן על ידי מזכירות החוג או המזכירות האקדמית.

 2. בחינות הבית יתפרסמו במועדן באתר הקורס או יועברו בדוא"ל לתלמידים הרשומים. את בחינות הבית יש להגיש למזכירות החוג. דין בחינת בית כדין בחינה רגילה.

 3. מועדי הגשת עבודות סיום
  עבודות סיום מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 13/03/2016 בשעה 13:00.
  עבודות סיום מסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 10/08/2016 בשעה 13:00.

 4. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים
  עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 15/05/2016 בשעה 13:00.
  עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18/09/2016 בשעה 13:00.

 5. מועדי מבחן הבקיאות
  מבחן הבקיאות מועד חורף: 08/01/2016 בשעה 9:00.
  מבחן הבקיאות מועד קיץ: 05/09/2016 בשעה 9:00.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פרקים בפילוסופיה של החינוך   פרופ' צבי טאובר   18/01/2016  13:30  11/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פוליטית   ד"ר אסף שרון   20/01/2016  09:00  12/02/2016  09:00 
בחינה   פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך   פרופ' צבי טאובר   20/01/2016  09:00  14/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר עילית פרבר   22/01/2016  09:00  18/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   22/01/2016  09:00  18/02/2016  09:00 
בחינה   בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים   ד"ר אסף וקסלר פלשנר   24/01/2016  09:00  17/02/2016  09:00 
בחינה   תורת המוסר - שיעור המשך   פרופ' אלי פרידלנדר   24/01/2016  09:00  16/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה סינית   פרופ' גליה פת-שמיר   25/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   מיל: מוסר ופוליטיקה   פרופ' עובדיה עזרא   26/01/2016  13:00  22/02/2016  09:00 
בחינה   לוגיקה - שיעור המשך   ד"ר עפרה רכטר   28/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא ללוגיקה   ד"ר דנה ריזנפלד   28/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של המדע   פרופ' מנחם פיש   31/01/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר אורנה הררי   02/02/2016  09:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך   פרופ' רות ויינטראוב   03/02/2016  09:00  20/03/2016  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של הדת   מר יואב מירב   04/02/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
בחינה   מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה   ד"ר ירון סנדרוביץ   07/02/2016  09:00  20/03/2016  16:00 
בחינה   אריסטו, אתיקה ניקומאכית   ד"ר שרון וייסר   09/02/2016  09:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   ק"מ: דקארט   גב' דפנה מרק ,גב' הדר אליקים ,גב' רוני קדם קלובסקי ,גב' שירה דושי ,מר אורן לבנה   10/02/2016  09:00  27/03/2016  16:00 
בחינת בית   שיעור יסוד - עצם, טבע ונפש בפילוסופיה של אריסטו   ד"ר אורנה הררי   מועד א : 19/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26/01/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 21/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28/02/2016 בשעה 13:00.

בחינת בית   שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה   פרופ' רות רונן   מועד א : 21/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28/01/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 29/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 7/03/2016 בשעה 13:00.

בחינת בית   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   ד"ר ענת מטר   מועד א : 26/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 2/02/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 07/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 14/03/2016 בשעה 13:00.

בחינת בית   שיעור יסוד - סוגיות בפילוסופיה של המשפט   ד"ר אסף שרון   מועד א : 27/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 03/02/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 02/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 9/03/2016 בשעה 13:00.

בחינת בית   אסתטיקה - שיעור המשך   פרופ' רות רונן   מועד א : 01/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 8/02/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 13/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20/03/2016 בשעה 13:00.

בחינת בית   שיעור יסוד - מרטין היידגר: שאלת ההוויה   פרופ' חגי כנען   מועד א : 03/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/02/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 09/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/03/2016 בשעה 13:00.

בחינת בית   נושאים במטא-אתיקה   ד"ר יאיר לוי   מועד א : 08/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/02/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 21/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28/03/2016 בשעה 13:00.

בחינת בית   סובייקטיביות ואחרות במחשבה המודרנית   ד"ר נועה נעמן צאודרר   מועד א : 10/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 17/02/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 16/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23/03/2016 בשעה 13:00.

עבודה   דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית   ד"ר דני רוה   מועד א : הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   דמיון מוסרי   גב' מורן גודס-ריצ'יטלי   מועד א : הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   האם ישנה אמנות אחת?   גב' רנן עמיר   מועד א : הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   המטאפיזיקה של הלשון   מר יהונתן וורטהיים   מועד א : הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   מר גור ליבנה ,פרופ' שלמה בידרמן   מועד א : הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה מזרחית סינית – שיעור המשך   מר רועי פורת   מועד א : הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה של הדת - שיעור המשך   ד"ר נחמה ורבין   מועד א : הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   קריאה בוויטגנשטיין   ד"ר ענת מטר   מועד א : הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   שיעור יסוד - תיאוריות של מקור השפה   ד"ר עילית פרבר   מועד א : הגשה עד 13/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר ענת מטר   15/06/2016  09:00  10/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   פרופ' צבי טאובר   15/06/2016  13:00  13/07/2016  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - ביקורת הדת בכתבי פרויד   פרופ' צבי טאובר   17/06/2016  09:00  12/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לתורת המוסר   פרופ' עובדיה עזרא   19/06/2016  09:00  25/07/2016  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - פילוסופיה של הנפש   ד"ר יאיר לוי   20/06/2016  09:00  18/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר שרון וייסר   22/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של השפה   ד"ר ענת מטר   24/06/2016  09:00  20/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה הודית   ד"ר דני רוה   27/06/2016  09:00  22/07/2016  09:00 
בחינה   פרדוקסים וחשיבותם בפילוסופיה   פרופ' רות ויינטראוב   28/06/2016  09:00  24/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא ללוגיקה פילוסופית   מר רן לנצט   30/06/2016  09:00  28/07/2016  09:00 
בחינה   ויטגנשטיין: מאמר לוגי פילוסופי   פרופ' אלי פרידלנדר   01/07/2016  09:00  26/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לאסתטיקה   פרופ' חגי כנען   04/07/2016  09:00  04/08/2016  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - פרקי יסוד בפילוסופיה הלניסטית   ד"ר שרון וייסר   06/07/2016  09:00  31/07/2016  09:00 
בחינה   ק"מ: דקארט   גב' שיר חולב ,גב' בילי ארן ,גב' רון נויברגר ,מר יונתן ליסטיק   08/07/2016  09:00  02/08/2016  09:00 
בחינת בית   בעיית התודעה: היבטים פסיכולוגיים ומוחיים   מר זיו פרמן   מועד א : 15/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/06/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 13/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20/07/2016 בשעה 13:00.

בחינת בית   שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט   ד"ר ירון סנדרוביץ   מועד א : 22/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29/06/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 25/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 1/08/2016 בשעה 13:00.

בחינת בית   הפילוסופיה של מרטין בובר: אני, אתה ושאלת האלוהים   מר שמואל רותם   מועד א : 03/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/07/2016 בשעה 13:00.

מועד ב : 03/08/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/08/2016 בשעה 13:00.

עבודה   "את כל זה לעבור בלבוש פעוט" - פילוסופיה וילְדוּת   מר עמרי הדר   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   הומניזם קונפוציאני   פרופ' גליה פת-שמיר   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   הפילוסופיה של היוגה: קריאה קרובה   ד"ר דני רוה   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   חברה ומחשבה אצל דלז וגואטרי   מר אדם אבולעפיה   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו   גב' ורד בכר   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו   גב' פנינה זייץ   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה   ד"ר דני רוה   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיית האמנות של סטנלי קאוול   מר פיוטר שמוגליאקוב   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח