תנאי הקבלה

  1. רשאים להתקבל לתכנית תלמידים שסיימו תואר ראשון בציון גמר של 85 לפחות.
  2. תלמידים שלא למדו מחקר התרבות בהיקף של 16 ש"ס לפחות, יחויבו בלימודי השלמה.
  3. כל נרשם יידרש להוכיח ידיעה ברמת "פטור" בשתי שפות זרות. דרכי ההוכחה המקובלות הן אישור פטור מטעם מוסד אוניברסיטאי או אישור מקביל לו. במקרים מיוחדים תידחה ההוכחה של ידיעת השפה השנייה לסוף שנת הלימודים הראשונה. הבחינה בשפה הזרה השנייה תיערך ביחידה להוראת שפות.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח