ראשי בתי הספר

 

ראשי בתי הספר

פרופ' דוד מיודוסר
 
בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר
פרופ' תמר סוברן
  
בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
פרופ' מישל קאהן
 
בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולזלי פורטר
 
פרופ' אביעד קליינברג בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ
 
פרופ' יוסף שורץ
 
בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח