חטיבות לימודים מיוחדות

  • הדפסה

הקבצי החוג ללימודי הערבית והאסלאם מפורטים בידיעון במסגרת התכנית של הלימודים הכלליים והבין-תחומיים .