תנאי הקבלה

תנאי הקבלה לחוג על פי המפורט באתר ההרשמה ללימודים. תנאי המעבר משנה לשנה הוא השגת ציון ממוצע של 70 לפחות בקורסים של החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. כמו כן, ציון חיובי בקורסי המבוא "הארכיאולוגיה מהי?" ו"מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים" והשתתפות בחפירה לימודית הם תנאי מעבר לשנה ב'.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח