מלגות

  • הדפסה
שגרירות בלגיה ושגרירות צרפת מציעות בכל שנה לתלמידי התכנית מלגות לשיפור השפה הצרפתית. המלגות ניתנות לשם לימודים במסגרות אוניברסיטאיות בחו"ל. הודעה על תאריכי הגשת המועמדות למלגות אלה מתפרסמת על לוח המודעות. המלגות ללימודים בבלגיה ניתנות בסמסטר א'; המלגות ללימודים בצרפת ניתנות בסמסטר ב'.