מהלך הלימודים

  • הדפסה

סך כל שעות הלימוד לתואר ראשון בחוג במסלול זה : 62 ש"ס.