חישוב ציון הגמר

  • הדפסה
ציון הגמר ישוקלל כדלהלן:

ציוני כלל הקורסים בשנים א'- ג'  70%
ציון עבודות הסמינר  30%