חטיבות לימודים מיוחדות

  • הדפסה
התכנית מציעה הקבץ תרבות צרפת במסגרת התכנית הרב-תחומית לתלמידים ממשיכים.

ההקבץ כולל 16 ש"ס ללא סמינריון ו- 20 ש"ס כולל סמינריון.