קורסי תואר שני

  • הדפסה

קורסי לימודי התואר השני

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר שני

קורסי הכשרה - מסגרות 620, 630

0607510001 - תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן304
0607530001 - סדנת מחקר לתואר שני (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'סדנהה'10:00–12:00גילמן449
0607530002 - סדנת מחקר לתואר שני (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר ב'סדנהה'10:00–12:00גילמן220
0607510101 - תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן220

סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632

0810600301 - אסתטיקות של המאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00מכסיקוא206
0810507401 - הפואטיקה של המקרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אייל דותןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00מכסיקו211
1041428601 - תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00נפתלי106
0680540101 - זרים בתוכנו: על זהות, כפילות ואחרות ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן455
0669612501 - תרבות וסולידריות חברתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גבריאל בר-חייםסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמןא317
0621702001 - ציד המכשפות באירופה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן497
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן455
** לתלמידים דוברי עברית כשפת אם
1041422401 - דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנהסמסטר א'שו"תג'09:00–11:00נפתלי425
0602611901 - קהל של נערות בעידן של טכנולוגיות תקשורת חדשות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן262
0607530401 - מגדר וטראומה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג212
0607541701 - גיוס שותפים לשינוי מגדרי: הפרקטיקה של פיענוח נקודות מבט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד101
0810507501 - תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברוך בליך סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00מכסיקו212
0851986301 - מגדר בטלוויזיה: השוואה בין תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלמון מיריסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00מכסיקו213
0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
1411719630 - תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי (תאריך בחינה)
ד"ר ברוידא-בהט יעלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ204
1411583030 - מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק (תאריך בחינה)
פרופ' גבתון דןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ100 - אולם קגן
1411720530 - ילדים במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר א'שיעורג'16:15–17:45טרובוביץ206
1071476601 - הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח** (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורד'08:30–10:00
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00נפתלי420
** הרישום לקורס באישור המרצה
** ודרך מזכירות התכנית למגדר
0607541901 - בין התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג211
0602615901 - "הילד הלז אני הוא ולא אחר"- ילדים, ילדות ועיצוב העצמי בסיפור (תאריך בחינה)
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן304
0607541301 - מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג212
1071496801 - יחסים ותהליכים בין קבוצתיים (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי419
0677406401 - האישה והחברה בקהילות היהודיות באירופה (גרמניה, צפון צרפת ואנ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0680505001 - הפוליטיקה של המבט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמןא362
1411720630 - שילוב בין משפחה לעבודה (תאריך בחינה)
ד"ר מצנר-חרותי יפעתסמסטר א'שיעורו'10:00–11:30טרובוביץ301
0851986701 - פמיניזם, מגדר,קוויר:תיאוריה וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117
0654431101 - מיגדר והיסטוריה של נשים במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן260
1041422501 - סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'שו"תב'09:00–12:00נפתלי106
0607531301 - "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן455
1085309101 - זהות בעידן דיגיטאלי** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אשורי תמרסמסטר ב'סמינרג'09:00–12:00נפתלי421
0680517601 - כתיבה נשית: גוף ויצירה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמן260
0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00ווב101
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ב' ומעלה.
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות
0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן304
0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית במאות התשע-עשרה והעשרים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0602615601 - משפחה וילדים בחברה הערבית-מוסלמית במדינת ישראל (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב401
0680508401 - שירה מזרחית בישראל ** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן260
0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
1411546630 - גישות תיאורטיות למשפט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קרייטנר רועי
ד"ר ברוידא-בהט יעל
סמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
0821504001 - משפחות באמנות הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שוסטרמן רבקהסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד203
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר השש יאליסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
0669612201 - קבוצות אתניות ומפגשים תרבותיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00ווב401
0607541401 - לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר זק אדיתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205
0607541601 - תיאוריה קווירית - אז והיום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד210
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
0607540201 - חיות בסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב001
1041452301 - מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00נפתלי419