החוג לבלשנות

 

הקבצי החוג לבלשנות (מסגרת 627)

הקבץ קורסי מבוא - ללא סמינר

   

דרישות קדם      

מבוא לבלשנות + תרגיל

2+2 ש"ס

------- 

פונטיקה

4 ש"ס

--------

יסודות הבלשנות התיאורטית +תרגיל

2+2 ש"ס

מבוא לבלשנות

מבוא לפרגמטיקה

2 ש"ס

מבוא לבלשנות

פונטיקה אקוסטית או 'תהליכים קוגניטיביים ועיבוד שפה' בתכנית הקוגניטיבית

2 ש"ס

פונטיקה בציון 85 ומעלה

 

סה"כ: 16 ש"ס

 

 

 

הקבץ פרגמטיקה - ללא סמינר

 

 

 

דרישות קדם

מבוא לבלשנות + יסודות הבלשנות התיאורטית 

2+2 ש"ס

--------

מבוא לסמנטיקה+תרגיל

4+2 ש"ס

מבוא לבלשנות

מבוא לפרגמטיקה

 2ש"ס

מבוא לבלשנות

ממשק לשוני - חוץ לשוני

 2ש"ס

מבוא לפרגמטיקה בציון 80 ומעלה
או מבוא לסמנטיקה
או יסודות הסמנטיקה הפורמלית בציון 95 ומעלה

 

'קונסטרוקציונליזם: בין סינכרוניה לדיאכרוניה' או 'לא דובים ולא יער? על אפקט השלילה מנקודת מבט פסיכובלשנית' מהתכנית הקוגניטיבית  (לרישום לקורסים אלה יש לפנות אל מזכירות התכנית)

 

2 ש"ס

 

 

סה"כ: 16 ש"ס

 

 

 

הקבץ פונטיקה ופונולוגיה  - ללא סמינר

   

דרישות קדם      

מבוא לבלשנות + תרגיל

2+2 ש"ס

------- 

פונטיקה 

4 ש"ס

מבוא לבלשנות

פונולוגיה מתחילים + תרגיל

4+2 ש"ס

פונטיקה

פונטיקה אקוסטית 

2 ש"ס

פונטיקה בציון 85 ומעלה או פונולוגיה מתקדמים בציון 75 ומעלה

 

סה"כ: 16 ש"ס

 

 

 

הקבץ תחביר - ללא סמינר

   

דרישת קדם

מבוא לבלשנות + תרגיל

2+2 ש"ס

------------------

יסודות הבלשנות התיאורטית + תרגיל

2+2 ש"ס

מבוא לבלשנות

תחביר למתחילים + תרגיל 

4+2 ש"ס

יסודות הבלשנות התיאורטית

שיעור רכישת שפה

2 ש"ס

תחביר למתחילים 

 

סה"כ: 16 ש"ס

 

 

 

הקבץ תחביר - עם סמינר

   

דרישת קדם

מבוא לבלשנות + תרגיל 

2+2 ש"ס

------------- 

יסודות הבלשנות התיאורטית + תרגיל

2+2 ש"ס

מבוא לבלשנות

תחביר למתחילים + תרגיל 

 4+2ש"ס

יסודות הבלשנות התיאורטית

שיעור רכישת שפה

 2ש"ס

תחביר למתחילים

סמינר רכישת התחביר

4 ש"ס

תחביר למתחילים

 

סה"כ: 20 ש"ס

 

 

 

 

הקבץ סמנטיקה - עם סמינר

   

דרישות קדם

מבוא לבלשנות + תרגיל 

 2+2ש"ס

----------------

מבוא לסמנטיקה + תרגיל

 4+2ש"ס

מבוא לבלשנות

יסודות הסמנטיקה הפורמלית + תרגיל 

 4+2ש"ס

מבוא לסמנטיקה

סמינר/רפרט בסמנטיקה               

4 ש"ס

יסודות הסמנטיקה הפורמלית 

                               

סה"כ: 20 ש"ס

 

 

 

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח