החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

 

הקבצי החוג לגאוגרפיה (מסגרת 691)

הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון

המבואות הם דרישת קדם לכל השיעורים

 שני מבואות (בהיקף 4 ש"ס כל מבוא, מתכנית שנה א')

8

ש"ס

שני  שיעורי יסוד מתחומי המבואות (לאחר סיומם)

4

ש"ס

שני  שיעורי בחירה מתחומי המבואות (לאחר סיומם)

4

ש"ס

סה"כ

16

ש"ס


הקבץ מס' 2 - כולל סמינריון

שימו לב - בהקבץ זה ניתן להגיש עבודה סמינריונית בלבד (לא ניתן להגיש רפרט) 

המבואות הם דרישת קדם לכל השיעורים

שני מבואות (בהיקף 4 ש"ס כל מבוא, מתכנית שנה א')

8

ש"ס

שלושה שיעורי יסוד מתחומי המבואות (לאחר סיומם)

4

ש"ס

שיעור בחירה מתחומי המבואות (לאחר סיומם)

2

ש"ס

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית 

2

ש"ס

סמינריון* (ד"ק: מבוא בתחום וקורס מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית)

4

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

* לתשומת לב - בסמינריון ניתן להגיש עבודה סמינריונית בלבד (לא ניתן להגיש רפרט )

 

 הערות: 
- הבוחרים במבוא לגיאואינפורמטיקה מחויבים להשלים מבוא לגיאואינפורמטיקה א' + ב' (4 ש"ס)
- ניתן לקחת יותר שיעורי יסוד על חשבון שיעורי בחירה. 
- כל לימודי החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם נלמדים בבניין יד-אבנר.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח