החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

הקבצי החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה (מסגרת 622)

 1.     הקבץ מס' 1 - המזה"ת בעת החדישה 

 2.     הקבץ מס' 2 - אפריקה בעת החדישה (מסגרת 693)

 

 

 

הקבץ מס' 1 - המזה"ת בעת החדישה:

מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדשה + סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת 6 ש"ס
בחירה באחד מן השיעורים שלהלן: 2 ש"ס
- מבוא לתולדות הערבים והאסלאם    
- מבוא לדת ולתרבות האסלאם    
- מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית    
שיעורי בחירה 8 ש"ס
  16 ש"ס
סמינריון  4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

 

 

הקבץ מס' 2 - אפריקה בעת החדישה (מסגרת  693): 

מבוא להיסטוריה של אפריקה + תרגיל בחקר אפריקה 6 ש"ס
שיעורי בחירה 10 ש"ס
  16 ש"ס
סמינריון /פרוסמינריון 4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

שימו לב:
בכל הקורסים שיופיעו תחת הכותרת "טקסטים" דרושה ידיעת השפה הערבית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח