החוג ללימודים קלאסיים – יוון ורומא

הקבצי החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא (מסגרת 672)

בחוג שלוש מגמות: יוונית, רומית (לטינית) ותרבות קלאסית.

מגמה יוונית (ללא סמינריון)

לשון יוונית למתחילים 10 ש"ס
שיעורי בחירה בתחום 6 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

 

מגמה רומית (ללא סמינריון)

לשון רומית למתחילים 8 ש"ס
שיעורי בחירה בתחום 8 ש"ס
סה"כ  16 ש"ס

 

מגמת תרבות קלאסית (ללא סמינריון)

מבוא לספרות רומית  4 ש"ס
מבוא לספרות יוונית  4 ש"ס
שיעורים על פי בחירה מהמגמה לתרבות קלאסית 8 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

 

מגמת תרבות קלאסית כולל סמינריון
(שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפרט)
 

מבוא לספרות רומית 4 ש"ס
מבוא לספרות יוונית 4 ש"ס
שיעורים על פי בחירה מהמגמה לתרבות קלאסית 4 ש"ס
שיעור מתקדם מהמגמה לתרבות קלאסית[1] 4 ש"ס
סמינריון מהמגמה לתרבות קלאסית[2] 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

[1] מטלות הסיום בשיעור מתקדם: בחינה ועבודה. דרישות קדם: מבוא לספרות יוונית ומבוא לספרות רומית. 
[2] ההשתתפות בסמינריון תתאפשר רק אחרי השתתפות בשיעור מתקדם.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח