החוג ללימודי התרבות העברית

 הקבצים של לימודי התרבות העברית

  1. הקבצים המושתתים על מבואות (ללא סמינריון) - מסגרת 690
  2. הקבצי המגמה ללשון העברית - מסגרת 614
  3. הקבץ המגמה לבלשנות שמית (ללא סמינריון) - מסגרת 614
  4. הקבצי המגמה למקרא - מסגרת 612
  5. הקבץ בתלמוד  - מסגרת 682
  6. הקבצי מגמת פילוסופיה יהודית   - מסגרת 616

 

 1. הקבצים המושתתים על מבואות (ללא סמינריון)- מסגרת 690

16 ש"ס

א. 4 שיעורים מן המבואות למגמות השונות בחוג:

1.

הלשון העברית לתקופותיה

שיעור

2 ש"ס

 

הלשון העברית לתקופותיה (תרגיל)

תרגיל

2 ש"ס

2.

מבוא לבלשנות שמית

שיעור

4 ש"ס

3.

מבוא למקרא: (חלק א' + חלק ב')

שיעור (X2)

2+2 ש"ס

4.

מבוא למחשבת חז"ל

שיעור

4 ש"ס

5.

מבוא למיסטיקה יהודית + מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

שיעור (X2)

2+2 ש"ס

6.

מבוא להגות יהודית מודרנית (חלק א+ב)

שיעור (X2)

2+2 ש"ס

 

 סה"כ

 

 16 (=4X4)ש"ס

 

ב. 3 שיעורים מן המבואות למגמות השונות בחוג ושיעור בחירה מן המגמה שבה נלמד מבוא.

מבואות: ראה רשימת מבואות בסעיף א' דלעיל - (12 ש"ס)

שיעורים נוספים - (4 ש"ס):

לשון עברית:

סמנטיקה + פרגמטיקה*
*השיעור פרגמטיקה ניתן אחת לשנתיים. לשיעור חלופי ניתן לפנות ליועץ התכנית

שיעור

4  ש"ס

או

 

 

תורת ההגה (בכפוף לאישור המרצה)

שיעור

4  ש"ס

בלשנות שמית:

4 ש"ס מתוך רשימת השיעורים כדלקמן (בהתייעצות עם יועץ התכנית):

כתובות צפון ערב

שיעור

4 ש"ס

השפות השמיות המדוברות של דרום ערב

שיעור

 4ש"ס

אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות

שיעור

 2ש"ס

מבוא לארמית מדוברת

שיעור

4 ש"ס

מקרא: 

4 ש"ס מתוך רשימת שיעורי הבחירה במגמה. מבחר לדוגמה:

הורים וילדים במקרא

שיעור

2  ש"ס

אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום

שיעור

2  ש"ס

תהילים ושיר השירים: סוגות ספרותיות וסוגיות פרשניות

שיעור

2  ש"ס

או

 

 

4 ש"ס תרגילים טקסטואלים במקרא (ראה ידיעון החוג ללימודי התרבות העברית)

 

 

פילוסופיה יהודית:

תחום העת העתיקה: בית שני וחז"ל:

מכינה בתלמוד - סוגיות בסדר נשים ונזיקין

שיעור

2 ש"ס

חכמים, נשיאים ושדים: בין בבל לארץ ישראל בשלהי העת העתיקה

שיעור

2 ש"ס

איך מדרש מפרש? קריאה צמודה במדרשי התנאים

שיעור

2 ש"ס

תחום הגות יהודית בימה"ב: פילוסופיה וקבלה: 

זוהר למתחילים

שיעור

4 ש"ס

או

 

 

קריאה במורה הנבוכים: חלק א'+חלק ב'

שיעור

2+2 ש"ס

תחום העת החדשה: חסידות והגות יהודית מודרנית:

קריאה בטקסטים בהגות יהודית מודרנית

תרגיל

4 ש"ס

או 

 

 

משנתו הקבלית עיונית של בעל הסולם

שיעור

2 ש"ס

התיתכן יהדות כתרבות

שיעור 

2 ש"ס

סה"כ

 

16 ש"ס

ג. שני שיעורים מן המבואות למגמות השונות בחוג ושני שיעורי בחירה נוספים או שיעור אחד בהיקף של 4 ש"ס, מכל מגמה שבה נלמד מבוא:

מבואות: ראו סעיף א' לעיל.

שיעורים נוספים:ראו סעיף ב' לעיל.

 2שיעורי מבוא

8 (= 2X4)  ש"ס

 2שיעורי בחירה

8 (= 2X4)  ש"ס

 סה"כ

 16 ש"ס

 

הקבצי המגמה ללשון העברית - מסגרת 614

כל ההקבצים בנויים במבנה הכולל סמינריון (בו תכתב עבודה סמינריונית או רפראט). תלמידים המבקשים יוכלו להשתתף בכל אחד מההקבצים גם ללא סמינריון.

הקבץ 1: עיוני דקדוק תחביר וסמנטיקה בלשון עברית

תורת ההגה

4

ש"ס

תחביר עברי

2

ש"ס

סמנטיקה

2

ש"ס

פרגמטיקה* או תחביר למתקדמים*
*השיעורים: פרגמטיקה ותחביר למתקדמים יינתנו לסירוגין

2

ש"ס

העברית בהתגבשותה

2

ש"ס

תחביר לשון המקרא

2

ש"ס 

שיעור בחירה

2

ש"ס

לבחירה סמינריון אחד 

4

ש"ס 

סה"כ

20

ש"ס

 הקבץ 2: עברית קלאסית ועברית חדשה

ניקוד עברי

4

ש"ס

תחביר עברי

2

ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה - שיעור 

2

ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה - תרגיל 

2

ש"ס

תחביר לשון המקרא 

2

ש"ס

לשונה של הסיפורת העברית החדשה 

2

ש"ס

לשונה של השירה העברית החדשה   

2

ש"ס 

לבחירה סמינריון אחד

4

ש"ס 

סה"כ 

20

ש"ס

הקבץ 3: הלשון העברית בדגש בלשני*

ניקוד עברי

4

ש"ס

תחביר עברי

2

ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה - שיעור

2

ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה - תרגיל

2

ש"ס

העברית בהתגבשותה

2

ש"ס

סמנטיקה

2

ש"ס 

פרגמטיקה* או תחביר למתקדמים*
*השיעורים: פרגמטיקה ותחביר למתקדמים יינתנו לסירוגין

2

ש"ס

לבחירה סמינריון אחד 

4

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

 * הקבץ זה יכול לשמש בסיס להשתלבות בעתיד בתכנית הלימודים בעריכה לשונית המיועדת לבעלי תואר ראשון (בכפוף לתנאי הקבלה לתכנית). פרטים ניתן לקבל במזכירות החוג.

הקבץ המגמה לבלשנות שמית (ללא סמינריון) - מסגרת 614

סה"כ שעות להקבץ: 16 ש"ס, שמתוכן יש לקחת את שיעור החובה ולפחות שפה אחת: אמהרית או ארמית.  
להלן הקבץ לדוגמה:

שיעור חובה: (4 ש"ס)

 

מבוא לבלשנות שמית (שיעור)

 4ש"ס

שיעורים תיאורטיים: (8-4 ש"ס)

 

השפות השמיות המדוברות של דרום ערב

4 ש"ס

כתובות צפון ערב

 4ש"ס 

 

אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות

 

 

 2ש"ס

ארמית מקראית

4 ש"ס

שפות: (8-4  ש"ס)

 

אמהרית למתחילים

8 ש"ס

מבוא לארמית מדוברת

4 ש"ס

אמהרית למתקדמים

4 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

 

 הקבצי המגמה למקרא - מסגרת 612

כל ההקבצים בנויים במבנה הכולל סמינריון (בו תכתב עבודה סמינריונית או רפראט). תלמידים המבקשים יוכלו להשתתף בכל אחד מההקבצים גם ללא סמינריון.

לרשות התלמידים חמישה נושאי הקבץ:

1. המקרא ועיצובו הספרותי

2. פרשנות המקרא לדורותיה

3. אמונות ודעות ותפיסות החברה במקרא

4. מגילות קומראן וספרות הבית השני

5. הוראת המקרא* (הקבץ זה יכול לשמש בסיס לתלמידים המבקשים להמשיך בלימודים לקבלת הסמכה להוראת המקרא)

בכל אחד מההקבצים ילמדו התלמידים את שיעור המבוא למקרא בשני חלקיו, שני תרגילים טקסטואליים (מתחילים ומתקדמים), ילמדו 8 ש"ס משיעורי הבחירה בהתאם לנושאים המתאימים להקבץ ויבחרו סמינריון מן הסמינרים המוצעים בתכנית, ובמידת הצורך מסמינריונים אחרים בלימודי המ"א.

להלן הקבץ לדוגמה:

מבוא למקרא: (חלק א')

2

ש"ס

מבוא  למקרא: (חלק ב')

*שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא 

2

ש"ס

תרגיל טקסטואלי למתחילים

2

ש"ס 

תרגיל טקסטואלי למתקדמים

2

ש"ס

שיעורי בחירה
*תלמידים שבחרו הקבץ 5: הוראת המקרא", יכולים לבחור 4 ש"ס מתכנית ההכשרה למורים. נא ראו פירוט הקורסים של החוג למקרא.

8

ש"ס

סמינריון

4

ש"ס 

 

הקבץ בתלמוד  - מסגרת 682

ההקבץ בנוי במבנה עם סמינריון. ניתן ללמוד את ההקבץ גם ללא סמינריון

מבוא למחשבת חז"ל

4

ש"ס

איך מדרש מפרש? קריאה צמודה במדרשי התנאים

2

ש"ס

מכינה בתלמוד

2

ש"ס 

שיעורי בחירה

8

ש"ס

סה"כ

16

ש"ס

סמינריון

4

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

 הקבצי מגמת פילוסופיה יהודית - מסגרת 616

תחום העת העתיקה: בית שני וחז"ל:

ההקבץ בנוי במבנה עם סמינריון. ניתן ללמוד את ההקבץ גם ללא סמינריון

מבוא למחשבת חז"ל

4

ש"ס

מכינה בתלמוד 2

ש"ס

איך מדרש מפרש? קריאה צמודה במדרשי התנאים

2

ש"ס

שיעורי בחירה

8

ש"ס

סה"כ

16

ש"ס

לבחירה סמינריון במדור העת העתיקה 

4

ש"ס

סה"כ 

20

ש"ס 

 

תחום הגות יהודית בימה"ב: פילוסופיה וקבלה

ההקבץ בנוי במבנה עם סמינריון. ניתן ללמוד את ההקבץ גם ללא סמינריון

מבוא למיסטיקה יהודית + מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

2+2

ש"ס 

זוהר למתחילים

4

ש"ס

קריאה במורה הנבוכים (חלק א')

2

ש"ס

שיעורי בחירה במדור

6

ש"ס 

סה"כ

16

ש"ס 

סמינריון 

4

ש"ס 

סה"כ 

20

ש"ס 

 

תחום העת החדשה: חסידות והגות יהודית מודרנית

 הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון

מבוא להגות יהודית מודרנית  (חלק א'+חלק ב')

2+2

ש"ס

תרגיל נלווה למבוא : מנדלסון, כהן ובובר - קריאה בהגות יהודית מודרנית

4

ש"ס

שיעורים מתקדמים במדור (בכללם ניתן גם לבחור את השיעור: קריאה במורה נבוכים)

8

ש"ס 

סה"כ

16

ש"ס

 הקבץ מס' 2 - כולל סמינריון

מבוא למיסטיקה יהודית+מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב 

2+2

ש"ס

מבוא להגות יהודית מודרנית (חלק א' + חלק ב')

4

ש"ס

המבקשים לכתוב סמינריון בתחום הפילוסופיה ילמדו את השיעור: קריאה במורה הנבוכים (חלק א' + חלק ב').

4

ש"ס

המבקשים לכתוב סמינריון בתחום הקבלה ילמדו את השיעור: זוהר למתחילים (4 ש"ס) ואת השיעור קריאה במו"הנ חלק א' וחלק ב' ילמדו במסגרת שיעור מתקדם במדור

 

 

שיעור מתקדם במדור 

4

ש"ס 

סמינריון  

4

ש"ס 

סה"כ

20

ש"ס

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח