החוג ללימודי מזרח אסיה

  • הדפסה

הקבץ החוג ללימודי מזרח אסיה (מסגרת 687)

הקבץ זה ניתן לפתוח רק בסמסטר א'.

התלמידים יכולים להרכיב לעצמם הקבץ בהיקף של 16 ש"ס משיעורי המבוא ומן השיעורים המונוגרפיים של החוג ללימודי מזרח אסיה (לא תרגילים ולא שפות).

כמו כן ניתן להרכיב הקבץ בהיקף של 20 ש"ס משיעורי המבוא, מהשיעורים המונוגרפיים, מפרו-סמינר ומסמינר. השתתפות בפרו-סמינר מחייבת (כדרישת קדם) מבוא בתרבות הנדונה והשתתפות בסמינר מותנית בהשתתפות קודמת בפרו-סמינר ובקורס מונוגרפי אחד בתחום. 

בשיעורים המונוגרפיים ניתן להשתתף רק לאחר סיום המבוא/ות.

 

מבנה ההקבץ:

א. הקבץ שאיננו כולל סמינריון

ניתן לבחור בכל שלושת שיעורי מבוא  
מבוא לתולדות סין 4 ש"ס
מבוא לתולדות יפן  4 ש"ס
מבוא לתולדות הודו 4 ש"ס
או  
שיעור מבוא אחד/שניים 8-4 ש"ס
בנוסף לשיעורים מונוגרפיים הממשיכים את שיעורי המבוא שנבחרו 12-4 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

 

 

ב. הקבץ הכולל סמינריון או רפראט

שיעור מבוא אחד או שניים 8-4 ש"ס 
שיעור/ים מונוגרפיים- בהמשך לשיעור/י המבוא שנלמד  8-4 ש"ס
פרו-סמינר הקשור למבוא 4 ש"ס
סמינריון/ רפראט - בהמשך לפרו-סמינר ולקורס מונוגרפי בתחום 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס