התכנית לתרבות צרפת

(מסגרת 625) 

 

התכנית לתרבות צרפת מציעה מסלול בתרבות צרפת. הלימודים עוסקים בתרבות הצרפתית על רבדיה השונים ועל תקופותיה השונות: היסטוריה ומוסדות של צרפת, פוליטיקה, ספרות, אמנויות, פילוסופיה ומרחבים לשוניים. חלק מהקורסים בוחנים סוגיות הקשורות ליחסי צרפת ישראל ויהדות צרפת (זהות לאומית, דת, זיכרון ומורשת).

ההקבץ ללא סמינריון הוא בהיקף של 16 ש"ס וההקבץ הכולל סמינריון הוא בהיקף של 20 ש"ס.

במסגרת זו נלמדים הקורסים בעברית. תלמידי שנה א' ילמדו 8 ש"ס מבואות (כולל תרגיל בסמ' ב'). בשנה ב' התלמיד ילמד 8 ש"ס שיעורי בחירה.

מבנה הלימודים שנה א'

שיעורי חובה:

 
ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות (סמ' א') 
2 ש"ס
 
מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת (סמ' ב') 
2 ש"ס
 
תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים (סמ' ב') + תרגיל לשיעור הנ"ל
2+2 ש"ס
 
סה"כ
8 ש"ס

 

שנים ב' ו ג':

 
שעורי בחירה
8 ש"ס
 
סה"כ במסלול ללא סמינר
16 ש"ס
 
סמינריון
4 ש"ס
 
סה"כ במסלול עם סמינר
20 ש"ס

                               http://humanities1.tau.ac.il/yedion/16-17/groups/french/course

   

  

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח