ייעוץ לתלמידי התכנית

ייעוץ לתכנית המצטיינים:
יינתן על ידי עוזרת הוראה של התכנית, גב' מנור גרא    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
כמו כן ניתן לפנות לראש התכנית ד"ר עירן דורפמן, בתיאום מראש, באמצעות הדוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
אתר התכנית: http://www.humanart.tau.ac.il 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח