קורסי סייבר וטכנולוגיות המידע

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי הסייבר (מסגרת 318)

שמו לב- הקבץ ללא סמינריון

שיעורי חובה - 8 ש"ס

1843101001 - מבוא כללי לסייבר (תאריך בחינה)
פרופ' בן ישראל יצחקסמסטר א'שיעורב'17:00–19:00
**עבודה להגשה עד 09/03/2017
1843031001 - מבוא כללי לתכנות (תאריך בחינה)
מר רובינשטיין אמירסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00
1843031002 - מבוא כללי לתכנות (תאריך בחינה)
גב' מוסקוביץ אורית סמסטר א'תרגילד'18:00–19:00
**מבחן מועד א' 27/02/2017 בשעה 09:00
**מועד ב' - 26/03/2017 בשעה 9:00
**"מיועד למי שלא למד בעבר קורס תכנות
**תלמיד שלמד קורס תכנות, יפנה לוועדת ההוראה
**במקרה שיינתן פטור, ילמד קורס בחירה נוסף
1843051001 - טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר (תאריך בחינה)
מר רוני הירשפרונגסמסטר ב'שו"תד'16:00–19:00
**מבחן - מועד א' 24/07/2017 בשעה 9:00
**מבחן מועד ב' - 10/08/2017 בשעה 9:00

שיעורי ליבה - 4 ש"ס

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
**עבודה להגשה עד 02/03/2017

סגור בפני תלמידים הלומדים בהקבץ לימודים דיגיטליים

1843142101 - משפט וסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר ויסמונסקי חייםסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00
**עבודה להגשה עד 09/03/2017
1843122101 - ניהול מידע בעידן הסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר שמר יצחקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00
**מבחן- מועד א' 27/07/2017 בשעה 9:00
**מועד ב' - 06/08/2017 בשעה 9:00

שיעורי בחירה - 10 ש"ס

1843062201 - אמנות דיגיטלית (תאריך בחינה)
ד"ר ניעה ארליךסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן277
**מבחן - מועד א' - 13/07/2017בשעה 9:00
**מועד ב' - 17/08/2017 בשעה 9:00
1843062301 - האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
גב' רונה כהןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00
**עבודה להגשה עד 03/08/2017
1843062401 - ידע בעידן הדיגיטלי (תאריך בחינה)
ד"ר גלרנטר ליאורסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
**עבודה להגשה עד 30/07/2017
1843142201 - הגנת מידע ופרטיות (תאריך בחינה)
עו"ד אור-חוף דןסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00
**מבחן - מועד א' - 02/03/2017 בשעה 9:00
**מועד ב' - 2/4/2017 בשעה 9:00
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח