קורסי לימודי רוסיה ומזרח אירופה

  • הדפסה

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי רוסיה ומזרח אירופה (מסגרת 307)

ההקבץ לתלמידים ממשיכים בהקבץ בלבד.

לתלמידים חדשים מוצע הקבץ תרבות זמננו: מודרנה פוסט-מדרנה

שיעורי חובה - 8 ש"ס

בחר שו"ת אחד מהמאה ה-19 ושו"ת אחד מהמאה ה-20:

אין לקחת 2 שו"תים מאותה תקופה

**כל קורס שלא נבחר כקורס חובה יכול להילמד כקורס בחירה.
0621168501 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד209
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן362
0621169003 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן307
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662212101 - הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0662212401 - מודרניזם- עידן של פריצת גבולות (תאריך בחינה)
ד"ר טטיאנה לנדאסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0662117701 - תרבות האצולה הרוסית בתחילת המאה ה- 19 (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג106
0662118701 - ספרות רוסית מאה-19 חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
0662118801 - ספרות רוסית מאה-19 חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
0662117801 - משעמם לי לבנות סוציאליזם (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277
0662103901 - חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0621168501 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד209
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן497
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן306
0621150103 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00גילמן304
2172279001 - רוסית שםת מורשת (לדוברי רוסית) (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד202
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'+ב'שו"תג'14:00–16:00דן-דוד202
** הרישום לקורס יתבצע באופן ידני ביחידה להוראת שפות

לימודי שפות: רוסית, פולנית, צ'כית, אידיש (מתחילים ומתקדמים

**הרישום ייעשה עצמאית, במידע אישי לתלמיד, רישום לשפות
**ישוקללו רק 4 ש"ס מרמת המתקדמים (ציון בקורס למתחילים לא יש
**לא יינתן "פטור" מ-4 ש"ס ע"ס שפת-אם או שליטה בשפה

סמינריונים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

יש לוודא תנאי קדם לפני הרישום

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362
0687337401 - מנצ'וריה במפגש האימפריות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן260
פרופ' מרק גמזהסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמן260
0621269301 - מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן497
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן497